c S
Za neformalno izobraževanje zaposlenih 2,1 milijona evrov 09.05.2018 14:28 Ljubljana, 09. maja (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Skupna višina sredstev, namenjenih za program, znaša 2,1 milijona evrov, od tega bo evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 1,7 milijona evrov.

Kot so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je namen programa, ki ga bo izvajal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, spodbujanje usposabljanja zaposlenih s ciljem povečanja njihovih kompetenc, in s tem krepitev njihove konkurenčnosti, zaposljivosti in mobilnosti.

Vzpostavitev sistema spodbud usposabljanja zaposlenih bo povezana s potrebami na trgu dela, kar bo prispevalo k odpravljanju strukturnih neskladij in izboljšanju kvalifikacijske strukture človeških virov.

V program bo vključenih več kot 2500 zaposlenih, ki so v Sloveniji v rednem delovnem razmerju, samostojnih podjetnikov, ki niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, in posameznikov, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.