c S
Na Brdu za boljše koriščenje sredstev Life za okoljske izzive kmetijstva 09.05.2018 13:20 Brdo pri Kranju, 09. maja (STA) - Slovenija želi povečati koriščenje sredstev programa Life tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Zato danes na Brdu pri Kranju poteka mednarodna konferenca Life kmetovanje - okoljsko vzdržno kmetijstvo, ki povezuje okoljsko in kmetijsko ministrstvo ter predstavlja primere dobrih praks in priložnosti za prihodnje.

Ministrstvo za okolje in prostor je prepoznalo potencial kmetijskega sektorja za razvoj novih Life projektov. V Sloveniji sicer že obstajajo primeri dobre prakse koriščenja teh sredstev za projekte okoljsko vzdržnega kmetijstva, vendar pa si želi Slovenija pridružiti državam EU, ki najuspešnejše črpajo Life sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu.

Podatki kažejo, da se je število kmetijskih gospodarstev v Sloveniji zmanjšalo, kmetijska proizvodnja pa povečala. Kmetijstvo postaja intenzivnejše, s tem se povečajo tudi pritiski na okolje, ki jih je mogoče zmanjšati z uporabo primernih praks, je izpostavila ministrica za okolje in prostor, ki opravlja tekoče posle, Irena Majcen

Na današnji konferenci se je zbralo več kot 100 udeležencev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Irske, Italije, Madžarske in Portugalske, kar ponuja priložnosti za ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje projekte. Predstavljajo se tudi uspešni projekti iz Slovenije in tujine. Že v torek so si udeleženci konference ogledali rezultate nekaterih projektov na terenu.

Okoljsko ministrstvo, ki je z uvedbo nacionalne točke še okrepilo podporo prijaviteljem projektov, je pri črpanju sredstev iz programa Life sicer uspešno. Tako je Slovenija od leta 2014 do 2017 ne le počrpala vseh 17,9 milijona evrov predvidenih sredstev, temveč jih je za 1,9 milijona evrov celo presegla.

Predstavnik agencije, ki izvaja program Life za Evropsko komisijo (EASME) Patrik Kolar je pojasnil, da so s slovensko udeležbo v programu zadovoljni. V bodoče bo za program namenjenih še več sredstev, v prihodnji finančni perspektivi predvidoma pet milijard evrov, medtem ko je v sedanjem sedemletnem obdobju za program, ki je v svoji 26-letni zgodovini financiral že več kot 4500 projektov varstva okolja, namenjenih 3,5 milijarde evrov.

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša je vesela, da naj bi se v ta program varovanja okolja bolje vključil tudi slovenski kmetijski sektor. Kot je izpostavila, sama kmetijska politika, podprta s kmetijskimi skladi, že sedaj v veliki meri podpira ukrepe za preprečevanje slabšanja stanja okolja.

V ta namen gre velik delež sredstev za razvoj kmetijstva. V sedemletnem obdobju tako denimo ekološkemu kmetijstvu namenjajo 65 milijonov, ohranjanju kmetijstva na območjih s težjimi pogoji 265 milijonov, okoljskim podnebnim ukrepom pa 203 milijone evrov, je pojasnila Strniša.

"Vendar podatki o stanju okolja in narave kažejo, da kljub vlaganju znatnih sredstev še ne dosegamo potrebnih učinkov," je izpostavila in dodala, da v sodelovanju z okoljskim ministrstvom, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami iščejo rešitve in ravnotežje med okoljskimi vprašanji, prilaganjem podnebnim spremembam in konkurenčno pridelavo ter samooskrbo s hrano.

Nekateri podatki so vendarle spodbudni. Povečuje se namreč vstop kmetij v prostovoljne okoljske ukrepe, ki so na voljo za kmetijstvo na območju Nature 2000. Opazna je tudi vse bolj racionalna raba dušikovih in mineralnih gnojil.

Spodbujajo ukrepe za obdelavo tal z manjšo nevarnostjo izpiranja nitratov v podtalnico, sajenje medovitih rastlin, kolobarjenje in prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam s spodbujanjem namakanja, protitočnih mrež in podobno.

Na ministrstvu podpirajo tudi zaraščanje območij, neprimernih za kmetijstvo obdelavo. Tako ustvarjajo nova travišča, s katerimi bi zamenjali nekatera sedanja zaščitena travišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo, a je ta na njih zaradi ohranjanja habitatov prepovedana.