c S
Brezposelnim usposabljanje na delovnem mestu v lokalnem okolju 08.05.2018 17:30 Ljubljana, 08. maja (STA) - Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo Usposabljamo lokalno, ki bo približno 390 brezposelnim omogočilo usposabljanje na delovnem mestu za zaposlitev v poklicih, ki so med najbolj iskanimi v posameznih delih Slovenije. Vključijo se lahko tisti, ki so kot brezposelni prijavljeni najmanj tri mesece. Toliko časa traja tudi usposabljanje.

Usposabljanje na delovnem mestu bo po navedbah zavoda potekalo pri delodajalcih, katerih ponudbe bodo izbrane na javnem povabilu. S takšnim usposabljanjem bodo brezposelni pridobili dodatna znanja, veščine in spretnosti, s katerimi si bodo izboljšali ali razširili zaposlitvene možnosti in odprli nove poti do zaposlitve v deficitarnih poklicih, so sporočili iz zavoda.

Delodajalci bodo spoznali in usposabljali brezposelne za konkretno delo v deficitarnih poklicih še pred sklenitvijo delovnega razmerja, po zaključenem usposabljanju pa se bodo lahko odločili glede njihove zaposlitve. Cilj javnega povabila je, da se vsaj tri četrtine udeležencev po zaključku programa zaposli pri delodajalcih, ki so izvedli usposabljanje.

V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter katerih znanja in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Pri tem imajo prednost brezposelni, ki sodijo v starostno skupino od 30. do 49. leta, v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program ali so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi. Zavod bo upošteval tudi socialne in zdravstvene ovire.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v poslovni register, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Izločene so nekatere dejavnosti po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, med njimi tudi država.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oz. najpozneje do 28. junija prihodnje leto, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Delodajalci jih predložijo na območno službo zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Število brezposelnih, ki jih delodajalec lahko usposablja, je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu in od zaposlovanja udeležencev po zaključenem usposabljanju.

Usposabljanje na delovnem mestu traja tri mesece. Poteka brez delovnega razmerja, praviloma polni delovni čas, največ pet dni v tednu in pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ pet brezposelnih. Mentorstvo mora biti opravljeno kvalitetno in v obsegu najmanj 90 ur. Kandidati morajo pred začetkom usposabljanja uspešno opraviti zdravniški pregled, delodajalec pa mora poskrbeti za vsa obvezna zavarovanja skladno z veljavno zakonodajo.

Delodajalcem zavod za izvedeno usposabljanje povrne upravičene stroške v višini 493 evrov za udeleženca na podlagi predloženega zahtevka in dokazil. Udeleženci so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu, ki jim za udeležbo mesečno povrne dodatek za prevoz in za aktivnost.