c S
S Prostorskim informacijskim sistemom poenostavljen dostop do prostorskih podatkov 08.05.2018 13:35 Ljubljana, 08. maja (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema, ki po njihovih navedbah med drugim prinaša dostop do vseh podatkov o prostorskih aktih na enem mestu. Fizičnim in pravnim osebam so na voljo podatki za približno 160 občin, ki so že izdelale občinski prostorski načrt.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, je objavo podatkov zamaknilo čakanje na arbitražno odločbo, pred katero niso mogli objaviti podatkov, povezanih s potekom državne meje.

Osrednja storitev portala je grafični pregledovalnik, prek katerega bo mogoč vpogled v prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, o namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov občin, o omejitvah v prostoru ter v podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, evidentiranih po 1. juniju 2015.

Majcnova je med možnostmi uporabe sistema izpostavila pomoč vlagateljem, ki lahko prek sistema preverijo, kje je mogoče graditi. Generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja Barbara Radovan je dodala, da so med številnimi potencialnimi uporabniki tudi upravne enote, prostorske načrtovalce in nosilce urejanja prostora, pa tudi fizične osebe.

"Podatki so zbrani za približno 160 občin, ki imajo sprejete občinske prostorske načrte oziroma prostorske rede občin. S pregledovalnikom želimo približno 50 občin, ki imajo še stare občinske plane, tudi spodbuditi, da pospešijo pripravo občinskih prostorskih načrtov," je povedala Radovanova.

Po besedah Dejana Cvijanovića z direktorata lahko vsakdo pridobi podatke za celotno državo, razen če gre za podatke, ki zaradi varstva osebnih podatkov niso javno dostopni. Vpogled v prostorske akte vključuje dostop do združenih informacij o uradnih objavah, datumih veljavnosti, povezanih in podrejenih prostorskih aktih ter do podrobne kartografske dokumentacije.

Prostorsko informacijski sistem je del informatizacijskega projekta eProstor, s katerim bosta geodetska uprava in ministrstvo do leta 2021 med drugim vzpostavila elektronsko poslovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin.