c S
Mercator v četrtletju z rastjo prihodkov iz prodaje 08.05.2018 09:34 Ljubljana, 08. maja (STA) - Skupina Mercator je v prvem četrtletju po prvih podatkih ustvarila 25,8 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA), kar je 36,5 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. Skupina je v prvem četrtletju zabeležila tudi 1,3-odstotno rast prihodkov iz prodaje glede na primerljivo obdobje preteklega leta.

"Bistveno se je izboljšal tudi poslovni izid iz poslovanja, ki je v prvem četrtletju znašal 9,1 milijona evrov, kar predstavlja izboljšanje za 9,3 milijona evrov glede na primerljivo obdobje preteklega leta," so sporočili iz Mercatorja.

Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je izpostavil, da njihova nova strategija "zagotavlja poslovno rast oz. dobre poslovne rezultate. Vpeljali smo nov koncept trgovin, nadaljujemo s prenovami trgovin v regiji, izboljšali smo konkurenčnost storitev in prilagodili prodajni asortiment".

V družbi so vnovič poudarili, da ostaja skupina osredotočena na osnovno dejavnost poslovanja, pri čemer je ključni cilj nadaljevanje izboljševanja dobičkonosnosti. Zagotovili so še, da Mercator tudi letos vse svoje obveznosti do finančnih in poslovnih partnerjev poravnava v skladu z dogovorjenimi pogoji in roki.đ

Konec aprila je sicer Mercator objavil, da je lani na ravni skupine predvsem zaradi enkratne slabitve nepremičnin ustvaril 184,4 milijona evrov čiste izgube. Brez enkratnih dogodkov bi skupina beležila šest milijonov evrov dobička. Vrednotenje nepremičnin je k izgubi prispevalo 146 milijonov evrov, saj je morala skupina vse lastne nepremičnine vrednotiti skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi in po načelu pravične vrednosti.

So pa ob tem v Mercatorju izpostavili, da so lani na ravni skupine prvič po letu 2011 poslovali z rastjo prihodkov iz osnovne maloprodajne dejavnosti. Čisti prihodki iz maloprodaje so se zvišali za 2,5 odstotka na 1,6 milijarde evrov.