c S
Medgeneracijska koalicija mladih in upokojencev s predlogi ukrepov na štirih področjih 07.05.2018 14:57 Ljubljana, 07. maja (STA) - Medgeneracijska koalicija Slovenije (MeKoS) je na stranke in liste, ki kandidirajo na volitvah, naslovila predloge ukrepov s področja trga dela, stanovanjske politike, izobraževanja in soupravljanja družbe, ki bi jih bilo treba sprejeti. Na podlagi njihovega odziva bodo nato ugotavljali, katere stranke in liste so jim vsebinsko najbližje.

Medgeneracijsko koalicijo sestavljajo Mladinski svet Slovenije (MSS), Dijaška organizacije Slovenije (DOS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus). Sporazum o skupnem sodelovanju so podpisale decembra, tokratni predlogi pa so po besedah predsednika MSS Tina Kampla njihova prva skupna aktivnost.

Na področju trga dela se v koaliciji med drugim zavzemajo za več kakovostnega in plačanega praktičnega usposabljanja v izobraževalnih programih ter za ukrepe, ki bi preprečevali prekarne oblike dela. "Treba je vzpostaviti normativ, da bo edina oblika zaposlitve pogodba za nedoločen čas," je dejal Kampl.

Na področju stanovanjske politike predlagajo državno prevzemanje poroštev za stanovanjske kredite za državljane, ki si kredit sicer lahko privoščijo, a jim ga banke zaradi nestabilnih oblik zaposlitve ne odobrijo. Predlagajo tudi dvakratno povečanje sredstev za izgradnjo neprofitnih stanovanj in vzpostavitev stanovanjskih zadrug.

V povezavi z izobraževanjem se zavzemajo za reformo visokega šolstva na način, da bo to javno, kakovostno in brezplačno. Zavzemajo se tudi za sprostitev varčevalnih ukrepov pri štipendiranju.

Na področju udeležbe pri soupravljanju družbe pa predlagajo javno razpravo o prenovi volilnega sistema in spremembo volilne zakonodaje na način, da znižajo starostno mejo za pridobitev volilne pravice. Predlagajo tudi uvedbo elektronskih volitev in okrepitev vloge delavcev pri upravljanju podjetij.

Po besedah predsednika Zdusa Janeza Sušnika bodo z omenjenimi predlogu seznanili vse politične stranke, na podlagi njihovih opredelitev pa bodo nato povedali, katere stranke so jim najbližje. Kampl je sicer kandidat za poslanca na volitvah v DZ na listi SD, a pravi, da to na njihovo presojo, katere stranke so jim s svojimi programi najbližje, ne bo vplivalo.

Po besedah Lucije Karneluti iz DOS so se v medgeneracijsko koalicijo vključili, ker verjamejo, da so na ta način vse generacije skupaj močnejše. "Na ta način lahko dosežemo spremembe, ki bodo prispevale k boljši družbi," je dejala. Podobno je menil predsednik ŠOS Jaka Trilar.