c S
Dars v prvem mesecu po uvedbi sistema DarsGo izdal 1300 kazni 07.05.2018 11:20 Ljubljana, 07. maja (STA) - Dars je aprila oz. v prvem mesecu po uvedbi elektronskega cestninjenja tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, imenovan DarsGo, izdal 1300 plačilnih nalogov. Največkrat uporabniki nimajo naprave DarsGo ali na računu vozila ni ustreznega finančnega kritja oz. vozijo z nižjim prijavljenim številom osi od dejanskega števila osi.

"Poskusi izmikanja plačevanja cestnine obstajajo v vsakem cestninskem sistemu in tudi DarsGo ni izjema," so za STA pojasnili na Darsu, kjer posebnih razlik med tujimi in domačimi uporabniki ne zaznavajo. Pri domačih voznikih tovornih vozil sicer v nekaj večjem odstotku opažajo, da nimajo pravilno prijavljenega števila osi na napravi DarsGo.

V novem cestninskem sistemu za tovornjake, težja od 3,5 tone, je namreč višina cestnine odvisna tudi od števila osi vozila. Tako morajo vozniki priklopnih vozil pred vsako vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah ročno nastaviti ustrezno število osi na napravi DarsGo. Od števila osi vozila je odvisen cestninski razred.

Cestninjenje tovornih vozil poteka prek skupno 128 portalov nad avtocestami in hitrimi cestami. Cestninski portal ob prehodu težkega vozila zazna napravo DarsGo v vozilu, v kateri sta zabeležena registrska številka vozila in emisijski razred Euro, kar je podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski razred. Ta pa je odvisen od števila osi vozila.

Podlaga za globe, ki se v celoti stekajo v državni proračun in niso prihodek Darsa, je v noveli zakona o cestninjenju, ki tudi določa, da je za večino storjenih prekrškov odgovoren posameznik oz. voznik. Le v treh primerih prekrškov je odgovorna tudi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in njihova odgovorna oseba.

Globe za voznika je 800 evrov in za nekaj prekrškov 1000 evrov, za odgovorno osebo 800 evrov, za pravno osebo 2000 evrov in za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa 1200 evrov.

Dars je v sistemu DarsGo sicer doslej izdal nekaj več kot 140.000 naprav. Največ uporabnikov sistema DarsGo prihaja iz Slovenije, sledijo Romuni, Poljaki, Hrvati, Madžari, Bolgari.

"Sistem DarsGo deluje v skladu s pričakovanji in večjih težav v prvem mesecu ne beležimo, ravno tako delujejo tudi nadzorni portali. Je pa v vsakem novem sistemu, predvsem tako obsežnem, kot je DarsGo, tudi nekaj 'otroških bolezni', ki ne vplivajo na samo pravilnost delovanja sitama in pobiranja cestnine, temveč bolj na udobnost njegove uporabe, tako za uporabnike avtocest kot za tiste, ki s sistemom delamo," so poudarili na Darsu.

V prvih dneh delovanja sistema so zabeležili nekaj težav zaradi dvojnih transakcij, do katerih je lahko prihajalo v posameznih primerih, ki pa se naknadno sistemsko izbrišejo. Nekaj težav se je nanašalo na to, da sistem ni zabeležil katere od cestninskih transakcij (kar se ravno tako sistemsko uredi z naknadnim premoščanjem vrzeli).

Nekateri uporabniki pa so imeli pripombe na način prikazovanja transakcij na njihovem zasebnem delu portala darsgo.si, kjer Dars išče še dodatne rešitve, da bi omogočil drugačno ali dodatno obliko prikazov transakcij.

"Ogromno je tudi klicev, ko stranke pokličejo, da so pozabile na napravi DarsGo nastaviti pravilno število osi in želijo, da se to popravi," so še navedli na Darsu in dodali, da se kar nekaj težav kaže tudi v nepravilni uporabi sistema s strani uporabnikov. Gre namreč za nov sistem, ki od uporabnikov zahteva, da se o njem podučijo in ga pravilno uporabljajo.