c S
Izteka se rok za pripombe tretjih oseb na preiskavo komisije glede NLB 07.05.2018 07:18 Ljubljana, 06. maja (STA) - V teh dneh se izteka rok za pripombe na poglobljeno preiskavo Evropske komisije glede NLB, ki jih lahko oddajo tretje osebe, kot so konkurenčne banke, civilne iniciative, organizacije in združenja. Slovenija bo nanje lahko odgovorila v enem mesecu, nato pa bo komisija prešla v sprejemanje končne odločbe.

Ker Slovenija do konca lanskega leta ni izpeljala vsaj delne privatizacije NLB, je Evropski komisiji decembra lani predlagala spremembe zaveze o prodaji 75 odstotkov delnic v NLB. A komisija je izrazila dvom, da so te kljub predlaganim alternativnim ukrepom enakovredne prvotni prodajni zavezi in je zato konec januarja sprožila poglobljeno preiskavo glede NLB.

Nezaupno različico ugotovitev je v uradnem listu EU objavila 6. aprila, ko je začel teči enomesečni rok za oddajo pripomb na postopek s strani tretjih oseb. Slovenija bo lahko nanje odgovorila v naslednjem mesecu, nato pa bo komisija prešla v izdajo končne odločbe. Instrukcijski rok je 18 mesecev od začetka poglobljene preiskave, torej od konca januarja.

Ne glede na uvedbo poglobljene preiskave, ki je, kot je večkrat poudarila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, ki opravlja tekoče posle, postopkovno običajen korak v takšnih primerih, sprožitev pa ne prejudicira izida, strani nadaljujeta pogovore o možnih rešitvah, predvsem na strokovni ravni.

"Ključno je najti usklajeno rešitev, saj bi bil vsak drug scenarij za Slovenijo in državno naložbo v NLB slabši," je večkrat izpostavila Vraničar Ermanova in opozorila, da "daljši, kot bo rok za prodajo NLB, ostrejši bodo izravnalni ukrepi".

Na ministrstvu za finance zaenkrat pogovora na politični ravni z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager ne načrtujejo. O tem, kako potekajo pogovori oz. o konkretnih predlogih v povezavi z rokom privatizacije NLB in glede izravnalnih ukrepov, pa v tej fazi ne želijo govoriti.

Če bosta strani dosegli dogovor, bo komisija postopek poglobljene preiskave ustavila in izdala novo odločbo s spremenjenimi zavezami na podlagi doseženega dogovora.

Če dogovora ne bosta dosegli, lahko komisija izda novo odločbo, v kateri naloži Sloveniji rok prodaje banke in izravnalne ukrepe, ali pa razglasi državno pomoč NLB za nezakonito. V tem primeru bo morala NLB državno pomoč, ki jo je konec leta 2013 prejela od države, vrniti.

Za komisijo je pomembno predvsem to, ali novi izravnalni ukrepi, ki jih predlaga Slovenija glede prestrukturiranja NLB, v zadostni meri nadomeščajo odložitev prodaje banke na obdobje po koncu leta 2017. Stališče komisije je, da mora država poskrbeti, da bo NLB dolgoročno sposobna preživeti.