c S
Končuje se akcija zbiranja vlog za kmetijske subvencije 06.05.2018 09:45 Ljubljana, 06. maja (STA) - Danes se končuje kampanja zbiranja vlog za kmetijske subvencije. Zamudniki bodo vloge lahko sicer oddajali še do 31. maja, a se za vsak dan zamude izplačilo zmanjša. Na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujejo, da bodo kmetje letos oddali približno 57.000 vlog.

Zbirne vloge vlagajo nosilci kmetijskih gospodarstev, tako kot doslej je obvezen elektronski vnos, in sicer samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih in drugih pooblaščencih.

Kmetje lahko prijavijo zemljišča, ki jih imajo v lasti ali najemu in jih obdelujejo sami. Zemljišč, ki so jih dali v najem in jih ne obdelujejo sami, ne smejo prijaviti.

Agencija upravičence investicijskih ukrepov opozarja, naj imajo ob oddaji vloge pripravljena vsa potrebna dokazila (npr. vodna soglasja, okoljevarstvena soglasja, kulturno-varstvena soglasja).

Zamudniki bodo vloge lahko sicer oddajali do 31. maja, a se za vsak delovni dan zamude izplačila zahtevkov in vlog znižajo za eno oz. tri odstotne točke za shemo osnovnega plačila v primeru dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.

Lani je bilo za izvajanje ukrepov kmetijske politike izplačanih 267,2 milijona evrov sredstev, od tega 230,4 milijona evrov iz evropskih skladov in 36,8 milijona evrov iz slovenskega proračuna. Največ je bilo neposrednih plačil (136,3 milijona evrov), med večjimi izplačili so še kmetijsko-okoljski ukrepi (88 milijonov evrov) in investicijski ukrepi programa razvoja podeželja (20,2 milijona evrov).