c S
Na kratko iz gospodarstva 04.05.2018 18:27 Ljubljana, 04. maja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupščina družbe Sava Turizem, ki je v več kot 99,9-odstotni lasti Save, je danes sprejela predlog uprave in nadzornega sveta, da družba od 7,91 milijona evrov bilančnega dobička konec leta 2017 za dividende nameni 1,21 milijona evrov oz. 0,0305 evra bruto na delnico, preostanek pa ostane nerazporejen. Sprejela je tudi spremembe statuta, po katerih bo med drugim plačilo nadzornikom določila skupščina, se seznanila z letnim poročilom za leto 2017, upravi in nadzornikom podelila razrešnico za delo v letu 2017 in za revizorja letošnjega poslovanja imenovala družbo Deloitte revizija. Delničar Pavel Bohinc, ki ima v lasti 0,00280 odstotka delnic, je proti sklepom o uporabi bilančnega dobička, plačilu nadzornikom, seznanitvi z letnim poročilom, podelitvi razrešnice in imenovanju revizorja napovedal izpodbojno tožbo, kaže zapisnik skupščine, objavljen na spletni strani Ljubljanske borze.

Delničarji družbe Unior bodo na skupščini 6. junija odločali o predlogu, da bilančni dobiček za leto 2017 v višini okoli 436.700 evrov - ki ga sestavljata čisti dobiček v višini 4,05 milijona evrov, zmanjšan za dolgoročno odločene stroške razvijanja v višini okoli 3,62 milijona evrov - ostane nerazporejen. Na dnevnem redu je med drugim tudi odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017, imenovanje družbe Deloitte revizija za revidiranje letošnjega poslovanja in določilo plačila članom nadzornega sveta, kaže danes na spletni strani Ljubljanske borze in Ajpesa objavljen sklic skupščine.

Skupščina družbe Nika pa bo 8. junija sodeč po sklicu skupščine ugotovila, da družba za leto 2017 nima bilančnega dobička. Odločala bo tudi o nadzornem svetu, in sicer naj bi za člane potrdila Boštjana Gmajnarja, Polono Šušterič in Niko Ovsenik, razkriva objava na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je v današnjem Delu objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Casino Portorož. Te do DUTB skupaj s pripadki in stranskimi pravicami na dan 17. april znašajo 7,45 milijona evrov. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 24. junija do 12. ure.