c S

V javni obravnavi predlog sprememb pravil pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

02.05.2018 12:30 Ljubljana, 02. maja (STA) - Okoljsko ministrstvo je v javno obravnavo dalo predlog sprememb uredbe o električni in elektronski opremi, ki določa pravila ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo z namenom preprečevanja nastajanja odpadne opreme in zagotavljanja njene ponovne uporabe, recikliranja in drugih načinov predelave. Gre za odgovor na pomisleke Bruslja.

Kot so spomnili na ministrstvu, je Slovenija junija lani prejela poizvedovalni postopek Evropske komisije v zvezi s prenosom evropske direktive v slovenski pravni red, ta predlog spremenjene uredbe pa zadošča zahtevam tega postopka Bruslja.

Po dodatni analizi in medsebojnemu usklajevanju obeh strani so bile v uredbi ugotovljene določene pomanjkljivosti, zaradi katerih se je Slovenija zavezala sprejeti potrebne zakonodajne spremembe in dopolnitve.

Tako je s predlaganimi spremembami uredbe med drugim črtana določba, ki vsakemu posameznemu proizvajalcu prepušča možnost odločitve, da v ceni električne in elektronske opreme, ki jo daje na trg, ločeno prikaže stroške zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme.

Evropska direktiva namreč takšne možnosti ne dopušča, država članica lahko zgolj izbere med možnostjo, da proizvajalcu naloži ali ne naloži obveznosti ločenega prikaza stroškov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.

S spremembo se tudi jasno določa ukrepe prevzemanja odpadne električne in elektronske opreme pri distributerju in ukrepe za prevzem te odpadne opreme v posebnih primerih (npr. poškodovana odpadna električna in elektronska oprema). Hkrati se določa, da se poleg zbiranja tudi prevoz ločeno zbrane odpadne električne in elektronske opreme opravi na način, ki zagotavlja optimalne pogoje za pripravo za ponovno uporabo, recikliranje in izločitev nevarnih snovi.

Predlog sprememb uredbe poleg omenjenega za zagotovitev usklajenosti z evropskim pravnim redom vsebuje tudi spremembo zahtev za obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Ministrstvo bo mnenja in pripombe zbiralo do 14. maja.