c S
Na kratko iz gospodarstva 27.04.2018 09:59 Ljubljana, 26. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Danes je v organizaciji direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na zunanjem ministrstvu na gradu Jable potekal prvi v seriji dogodkov imenovanih Business to Diplomacy - B2D, kjer bodo tujim veleposlanikom v Sloveniji periodično predstavili slovenska inovativna in izvozno orientirana podjetja s ciljem pomoči pri njihovi internacionalizaciji. Tokrat se je tujim veleposlanikom predstavilo podjetje Dewesoft iz Trbovelj, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Zavarovalnica Triglav je za 29. maj ob 10. uri v Ljubljani sklicala skupščino delničarjev, na kateri se bodo delničarji seznanili s poslovanjem v letu 2017 ter odločali o razdelitvi nekaj manj kot 58,1 milijona evrov bilančnega dobička. Kot sta že konec marca sklenila nadzorni svet in uprava, naj bi zavarovalnica letos izplačala dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico, kar je enako kot lani. Na skupščini bodo glasovali tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

Zavarovalnica Triglav je skladno z zahtevami direktive Solventnost II objavila tudi poročili o solventnosti in finančnem položaju skupine in matične družbe. Izračuni po metodologiji omenjene direktive po navedbah iz družbe potrjujejo, da sta skupina in matična družba finančno stabilni in dobro kapitalizirani. Na zadnji dan lanskega leta je količnik kapitalske ustreznosti skupine Triglav, ki meri razmerje med primernimi lastnimi sredstvi in solventnostnim kapitalom, znašal 222 odstotkov, pri čemer njen ciljni razpon znaša med 200 in 250 odstotki. Količnik med primernimi lastnimi sredstvi in minimalno konsolidirano kapitalsko zahtevo na ravni skupine pa je bil 587 odstotkov.

Sij je objavil revidirano letno poročilo za skupino in družbo. Skupina Sij, ki poleg jeklarske dejavnosti vključuje tudi Perutnino Ptuj, je lani ustvarila 1,012 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je petino več kot leta 2016 in prvič več od milijarde evrov. Čisti dobiček je dosegel nekaj manj kot 15 milijonov evrov in bil za 2,6 milijona evrov nižji od že objavljene številke v nerevidiranih rezultatih ter za okoli 70 odstotkov nižji kot predlani. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je s 101 milijonom evrov drugič po letu 2015 presegel trimestno številko, čeprav je bil za okoli petino nižji kot v 2016. Nerevidirani rezultati, objavljeni v začetku meseca, so govorili o EBITDA v višini 103,8 milijona evrov.

Revidirano letno poročilo za lani je objavil tudi Mlinotest. V njem je potrdil, da je matična družba lani ustvarila 51,3 milijona evrov prihodkov in nekaj manj kot 1,7 milijona evrov čistega dobička. Skupina je medtem ustvarila 59,4 milijona evrov prihodkov in skoraj 873.000 evrov čistega dobička. Skupina je konec leta zaposlovala 704 ljudi, matična družba pa 481.

Skupina Kompas Shop, v ozadju katere sta prek podjetij Proaltia in Primopro Samo in Lilijana Primožič, ki sta se lani uvrstila na sredino lestvice 100 najbogatejših Slovencev, je lani ustvarila 117,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot v 2016. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je s 5,6 milijona evrov za okoli tretjino presegel predlanskega, čisti dobiček pa se je ustavil pri 4,1 milijona evrov, potem ko je bil predlani pri 2,8 milijona evrov. V skupini, ki jo poleg verige trgovin Kompas Shop sestavlja tudi družba za poslovanje z nepremičninami Staninvest, je konec leta zaposlovala 218 ljudi. Kompas Shop si je lani sicer neuspešno prizadevala prevzeti družbo Nama.

Poročilo o lanskem poslovanju je objavil tudi ribniški proizvajalec stavbnega pohištva Inles. Na ravni skupine je ustvaril 22,4 milijona evrov prihodkov, kar je bilo šest odstotkov več kot v 2016. Pri tem je matična družba ustvarila 21,3 milijona evrov prihodkov oz. pet odstotkov več kot v 2016 in dva odstotka manj od načrtov. Matična družba je ustvarila skoraj 121.300 evrov čistega dobička, ker pa je v rdečih številkah pristala Inlesova nemška hčerinska družba, je skupina pridelala nekaj več kot 348.400 evrov izgube.

Skupščina Deželne banke Slovenije (DBS) bo 30. maja odločala o predlogu delničarjev KD Kapital, KD Group in Adriatic Slovenica, da se za člana nadzornega sveta banke imenuje Jureta Kvaternika. Njegov mandat naj bi trajal do 30. junija 2020. Omenjeni delničarji so Kvaternika za imenovanje v po novem do šestčlanski nadzorni svet predlagali že na skupščini 30. marca, a predsedujoči skupščini takrat ni dovolil glasovanja.

Zavarovalnica Sava, ki je v lasti Pozavarovalnice Sava, je izvedla redno letno skupščino. Edini delničar je odločil, da se od bilančnega dobička, ki je bil 31. decembra lani pri nekaj več kot 48 milijonih evrov za izplačilo vmesne dividende lastniku nameni 12,4 milijona evrov oz. 0,81 evra bruto na delnico, za izplačilo dividende pa nekaj manj kot 18 milijonov evrov oz. 1,17 evra bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička se ne uporabi. Skupščina je za lani podelila tudi razrešnico upravi pod vodstvom Davida Kastelica in nadzornemu svetu, ki mu predseduje Jošt Dolničar.

Podjetje Terra - R. B. iz Škofljice je v časniku Dnevnik objavilo javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin. Naprodaj so trgovsko-poslovni objekt v Brežicah po izhodiščni ceni 1,3 milijona evrov plus DDV, proizvodnji objekt v Brežicah po izhodiščni ceni 3,4 milijona evrov plus DDV, zemljišče v Brežicah po izhodiščni ceni 335.000 evrov plus DDV ter trgovsko-poslovni objekt v Anhovem, katerega izhodiščna cena znaša 540.000 evrov plus DDV. Pisne ponudbe morajo biti poslane do 30. junija.

Istrabenz je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavil sklic skupščine, ki bo 1. junija. Na njej se bodo delničarji seznanili s poslovanjem v lanskem letu ter odločali o podelitvi skupščine upravi ter nadzornemu svetu. Odločali bodo tudi o revizorju družbe za poslovno leto 2018; vodstvo družbe predlaga revizijsko družbo Deloitte revizija.

Nadzorni svet Term Dobrna je na dopisni seji, ki je potekala 25. in 26. aprila, upravi dal soglasje za podpis predlaganih pogodb za dolgoročni in revolving kredit, je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.