c S
Nad izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja s študentskimi projekti 27.04.2018 09:59 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis v vrednosti okoli 900.000 evrov za inovativne študentske projekte. Ti bodo pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega okolja proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Kot so zapisali na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki skupaj z EU tudi sofinancira projekte, bodo te izvajali v skupinah od šest do deset študentov. V projekte bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega okolja, so prepričani na ministrstvu.

Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018 je ciljno usmerjen k okrepljenemu sodelovanju in povezovanju visokošolskega sistema z okoljem. Nanj se lahko prijavijo samostojni visokošolski zavodi in univerze, piše v razpisu, danes objavljenem v uradnem listu.

S projekti se bo spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, so zapisali na ministrstvu.

Ob tem so dodali, da se bodo z navedenimi dejavnostmi posamezniki opremili s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Javni razpis je bil za študijsko leto 2016/2017 in za študijsko leto 2017/2018 objavljen marca 2017. S ciljem po nadaljnji krepitvi sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z negospodarskim in z neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju, je sklad za študijsko leto 2017/2018 objavil še en javni razpis.

Rok za prijavo je 18. maj 2018 do 12. ure. Skupna vrednost razpoložljivih sredstev pa je 904.599,28 evrov.