c S
Kadrovski stiski inšpektorata za delo kljub vse več prijavam še ni videti konca 28.04.2018 09:59 Ljubljana, 27. aprila (STA) - Inšpektorat za delo se že več let sooča s kadrovsko stisko, ob tem pa se iz leta v leto povečuje število prijav. Lani so jih prejeli skoraj 6800, kar je največ doslej, na inšpektoratu pa je bilo zaposlenih 77 inšpektorjev. Letos si obetajo pet novih, večina jih bo pokrivala področje delovnih razmerij, kjer je tudi največ kršitev.

Od skoraj 6800 prijav, ki so jih na inšpektoratu prejeli minulo leto, se jih je samo na delovna razmerja nanašalo 5570, omenjeno področje pa je nadzorovalo 41 inšpektorjev. Ob tem na inšpektoratu izpostavljajo, da so prijave vse bolj prepletene in se nanašajo na področja, ki zahtevajo bolj poglobljene nadzore in daljše obdobje preučevanja poslovanja delodajalca.

Glavna inšpektorica za delo Nataša Trček med rešitvami za kadrovsko stisko vidi bolj prožno premikanje kadra znotraj inšpektorata. "Letos smo znotraj inšpektorata poskušali narediti veliko. Glede na to, da se je stanje v zadnjih 10 letih na trgu popolnoma spremenilo, in sicer imamo izredno malo število velikih podjetij, smo ocenili, s koliko inšpektorji bi lahko ta podjetja pokrili," je pojasnila ob predstavitvi lanskega dela inšpektorata. V začetku letošnjega leta so preverili 10 večjih subjektov in ugotovili, da je število delavcev v teh podjetjih večje za 900.

Trčkova je dodala, da so vse ostale inšpektorje razporedili na območne enote, pri katerih je po njenih besedah daleč najbolj obremenjena območna enota Ljubljana. Sam način dela mora biti zato v Ljubljani drugačen. "Večina podjetnikov, sploh tistih, ki ima namen kršiti zakonodajo, se registrira v Ljubljani in zato tu najdemo največ predalčnikov," je izpostavila inšpektorica in pojasnila, da največkrat ne dosežejo teh ljudi, ki bi jih želeli kaznovati.

Vlada je inšpektoratu za letošnje leto odobrila zaposlitev petih novih inšpektorjev, večina pa se jih bo pridružila ljubljanski enoti, je dejala Trčkova, ki upa, da bo kadrovska slika v dveh mesecih polna, če ne bo pritožb neizbranih kandidatov. "Izredno sem zadovoljna, da se ljudje še vedno v velikem številu prijavljajo, kljub temu, da plače niso atraktivne. Prijavljajo se kakovostni ljudje in upam, da bomo imeli v roku dveh mesecev vse popolnjeno," je dejala.

Kot je pojasnila Trčkova, bodo lahko inšpektorja zaposlili tudi v Novi Gorici, kjer so bili doslej popolnoma podhranjeni. "Sploh nismo imeli inšpektorja. V zadnjem času smo dva inšpektorja zaposlili tudi na območni enoti Novo mesto, ki se je v zadnjih petih letih izredno razvilo, mi pa praktično nismo imeli nobenega inšpektorja s področja varnosti," je dodala.

Po besedah Trčkove skušajo ljudi na inšpektoratu razporejati tja, kjer je pritisk največji, a ta rešitev ni dovolj, saj je kršitev še vedno izredno veliko. "Moje stališče je, da bi morali znotraj posameznih inšpekcij pogledati, če bi se dalo delavce lažje premeščati. Tam, kjer je v določenem času največja potreba po nadzorih, bi se inšpektorje lahko znotraj nadzornih organov, ki jih je 25, premeščalo," je pojasnila.

To bi bila po njenih besedah ena izmed možnih rešitev, kjer bi bili inšpektorji v trenutku, ko je še vedno zelo veliko kršitev s področja delovnih razmerij, lahko bolj uspešni. "Še vedno pa me skrbi področje sociale. Če se z nečim ne strinjaš in podaš prijavo, da so dali otroke v rejništvo ali pa se je treba dogovoriti o stikih, potem pa na to čakaš pol leta ali več, to sigurno ni sprejemljivo," je poudarila.

Da pet novih inšpektorjev za delo ne bo rešilo kadrovske podhranjenosti, so prepričani tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). "Odločitev vlade, da namesto 20 inšpektorjev zaposli le pet vidimo kot izključno predvolilno potezo, ki se bo zapisala v statistiko delovanja te vlade v smislu, da se je v času delovanja te vlade število inšpektorjev za delo povečalo," so bili ostri v sporočilu za javnost.

K zaposlitvi 20 novih inšpektorjev je sicer vlado lani pozval odbor DZ za delo, družino in socialne zadeve. Tudi ta poziv sicer po oceni ZSSS ne odraža dejanskih potreb inšpektorata za delo, vendar daje upanje v nek opaznejši premik.

"Zgolj pet dodatnih zaposlitev na inšpektoratu za delo namreč ni in ne more izboljšati njegove učinkovitosti, prispevati k zmanjševanju kršitev pravic delavcev, zmanjšati zaostankov pri obravnavi prijav kršitev, izboljšati delovnih pogojev inšpektorjev, povečati zaupanja ljudi v delo državnih organov in v samo pravno državo ali zamejiti vedno bolj razširjenih oblik prekarnega dela," so izpostavili.

Če bi imela vlada resničen namen zagotoviti spoštovanje pravic delavcev tudi v praksi, bi morala po oceni ZSSS zagotoviti zaposlitev najmanj 150 do 200 dodatnih inšpektorjev za delo.

V ZSSS so vse politične stranke pozvali, da se v svojih volilnih programih in nastopih opredelijo tudi do vprašanja, kako zagotoviti spoštovanje zakonskih predpisov s področja delovnih razmerij in kolektivnih pogodb v praksi ter kako zaščiti prijavitelje kršiteljev. "Vloga in način delovanja inšpektorata za delo, njegova popolna neodvisnost ter zlasti število delovnih inšpektorjev imajo pri tem nesporno odločilno vlogo," so zapisali.