c S
Evropski potrošniki s težavami pri primerjavi informacij o finančnih produktih 30.04.2018 07:12 Bruselj, 29. aprila (STA) - Evropski potrošniki imajo dostop do številnih različnih finančnih produktov, vendar imajo težave z zbiranjem in primerjavo informacij. Prav tako se stroški med članicami za podobne produkte še naprej močno razlikujejo, kaže pred dnevi objavljena študija Evropske komisije o potrošniškem financiranju. Izpostavlja tudi vlogo evropske zakonodaje.

Komisija v študiji opredeljuje ovire, s katerimi se soočajo potrošniki v EU pri naložbah v investicijske sklade, naložbena življenjska zavarovanja in zasebne pokojninske sheme, so sporočili iz Bruslja.

Ugotavljajo, da imajo potrošniki dostop do številnih in raznovrstnih produktov, vendar imajo težave z zbiranjem in primerjavo informacij na teh področjih. Prav tako se stroški med državami članicami za podobne produkte še naprej močno razlikujejo.

Študija poudarja tudi vlogo zakonodajnih aktov EU, kot so direktiva o trgih finančnih instrumentov MIFID II, uredba o PRIIP in direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, ki so se začeli uporabljati letos ali se bodo kmalu.

Pokazala je tudi, da se povprečni evropski vlagatelj poslužuje svetovanja, ki ni neodvisno, na primer pri bankah ali zavarovalnicah. Ti svetovalci so usmerjeni v nacionalni trg in ne izkoriščajo priložnosti enotnega trga.

Študija poleg tega poudarja, da je potencial za nove distribucijske modele na podlagi finančne tehnologije spodbuden, vendar ga je treba skrbno spremljati. V tem kontekstu in v sklopu akcijskega načrta na področju finančne tehnologije bo komisija preučila trenutno stanje na področju digitalnih vmesnikov, ki malim vlagateljem pomagajo pri iskanju ustreznih in stroškovno učinkovitih naložbenih produktov na kapitalskih trgih EU.

Komisija bo 29. junija organizirala tudi javno predstavitev, ki bo namenjena izmenjavi mnenj za nadaljnje izboljšanje stanja.