c S
Tovornjaki lani prepeljali več blaga 30.04.2018 07:12 Ljubljana, 29. aprila (STA) - Slovenska tovorna vozila so lani prepeljala 86,212 milijona ton blaga, kar je 15 odstotkov več kot leta 2016. V notranjem prevozu je bilo prepeljanega 54,028 milijona ton, v mednarodnem pa 32,184 milijona ton blaga, kar na letni ravni predstavlja 17- in 11-odstotno rast.

Kot kažejo ta teden objavljeni podatki statističnega urada, je bilo tako v notranjem prevozu lani prepeljanega 63 odstotkov, v mednarodnem prevozu pa 37 odstotkov vsega blaga. Iz Slovenije v tujino je bilo prepeljanega 13 odstotkov vsega blaga, v nasprotni smeri devet odstotkov, med dvema tujima državama skoraj 12 odstotkov, v notranjem prevozu v tuji državi (kabotaža) pa štiri odstotke vsega blaga.

Med blagom, prepeljanim v letu 2017, je bilo največ blaga iz blagovnih skupin rude in kamnine (29 odstotkov) ter kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi (13 odstotkov). Delež blaga iz drugih blagovnih skupin pa posamezno ni bil višji od 12 odstotkov.

V notranjem prevozu je bilo največ prepeljanega blaga iz blagovnih skupin rude in kamnine (43 odstotkov) ter kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi (12 odstotkov).

V mednarodnem prevozu pa je bilo medtem največ prepeljanega blaga iz blagovne skupine drugo blago oz. blago, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od blagovnih skupin (24 odstotkov), sledili so proizvodi iz predelovalnih dejavnosti (17 odstotkov).

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so iz tujine v Slovenijo prepeljala osem milijonov ton blaga. Največ, skoraj tretjina tega blaga, je bilo naloženega v Italiji, sledijo Avstrija (27 odstotkov), Nemčija (13 odstotkov), Hrvaška (10 odstotkov) in Madžarska (šest odstotkov). Delež blaga, naloženega v drugih državah, pa posamezno ni bil višji od štirih odstotkov.

Tovornjaki so medtem iz Slovenije v tujino prepeljala 11 milijonov ton blaga: 38 odstotkov v Italijo, 27 odstotkov v Avstrijo in 11 odstotkov v Nemčijo. Delež blaga, razloženega v drugih državah, pa posamezno ni bil višji od šestih odstotkov.

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so lani opravila 20,814 milijarde tonskih kilometrov. V notranjem prevozu je bilo opravljenih 2,310 milijarde tonskih kilometrov ali osem odstotkov več kot v letu 2016, v mednarodnem prevozu pa 18,503 milijarde tonskih kilometrov, kar na letni ravni predstavlja 12-odstotno rast.

Tovornjaki v mednarodnem prometu so lani iz Slovenije v tujino opravila 25 odstotkov vseh tonskih kilometrov, v nasprotni smeri 19 odstotkov, v prevozu blaga med dvema tujima državama 40 odstotkov in v kabotaži pet odstotkov vseh tonskih kilometrov.