c S
V obdobju 2014-2016 inovacijsko aktivnih manj podjetij 30.04.2018 07:14 Ljubljana, 29. aprila (STA) - V Sloveniji je bilo v letih 2014-2016 inovacijsko aktivnih okoli 40 odstotkov podjetij, kar je 6,1 odstotka manj kot v prejšnjem triletnem obdobju 2012-2014, je objavil državni statistični urad. Za inovacijsko aktivna štejejo podjetja, ki so uvedla kakšno inovacijo ali pa so inovacijske aktivnosti začela.

Inovacije so lahko tehnološke ali netehnološke. Pri prvih gre za uvedbo novega ali bistveno izboljšanega proizvoda ali postopka, pri drugih pa za uvedbo trženjske ali organizacijske inovacije.

Statistični urad je v obdobju zabeležil 1767 inovacijsko aktivnih podjetij ali 39,8 odstotka vseh opazovanih podjetij.

Od inovacijsko aktivnih jih je 29 odstotkov uvedlo samo tehnološko inovacijo (nov ali bistveno izboljšan proizvod ali/in postopek), 21 odstotkov jih je uvedlo samo netehnološko inovacijo (trženjsko ali/in organizacijsko novost), 50 odstotkov pa jih je uvedlo obe vrsti inovacij.

Od t. i. tehnološko inovativnih podjetij jih je 37 odstotkov uvedlo tako inovacijo proizvoda kot tudi inovacijo postopka, 28 odstotkov jih je uvedlo samo inovacijo proizvoda, 24 odstotkov samo inovacijo postopka, 11 odstotkov pa jih je inovacijske aktivnosti začelo, vendar jih niso dokončala ali so jih opustila pred dokončanjem.

Od podjetij, ki so bila inovativna samo na organizacijskem in trženjskem področju, je bilo takšnih, ki so uvedla obe vrsti netehnoloških inovacij (organizacijsko in trženjsko), nekaj manj kot 46 odstotkov. Samo organizacijsko inovacijo je uvedlo 25 odstotkov, samo trženjsko inovacijo pa 29 odstotkov teh podjetij.

Na splošno velja, da je delež inovacijsko aktivnih podjetij večji med podjetji z več zaposlenimi, pravijo statistiki. Tako je bilo med malimi podjetji (z 10 do 49 zaposlenimi) inovacijsko aktivnih 1175 oz. 34 odstotkov, med srednje velikimi podjetji (s 50 do 249 zaposlenimi) 452 ali 56 odstotkov, med velikimi podjetji (z več kot 250 zaposlenih) pa 141 ali 83 odstotkov.

Delež inovacijsko aktivnih podjetij je bil tudi v tem obdobju med podjetji v predelovalnih dejavnostih nekoliko večji kot med podjetji v storitvenih dejavnostih. Med podjetji v predelovalnih dejavnostih jih je bilo 43 odstotkov, med podjetji v storitvenih dejavnostih pa nekaj manj kot 37 odstotkov.