c S
Državne naložbe lani prinesle rekordne dividende 26.04.2018 15:46 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Leto 2017 je bilo za državo in SDH z vidika prejetih dividend rekordno. Država je iz družb, v katerih ima delež, prejela za 211,1 milijona evrov dividend, kar je 49 odstotkov več kot leto prej. SDH pa iz svojih deležev 46 milijonov evrov dividend oz. 4,8 odstotka več kot predlani, kaže letno poročilo SDH za lani.

"SDH aktivno podpira in spodbuja razvoj, uspešnost in učinkovitost poslovanja družb v upravljanju in s svojimi odločitvami na skupščinah družb sledi odgovornemu pristopu glede politike dividend z ustreznim ravnotežjem med dividendami in razvojnimi potrebami družb. Leto 2017 je bilo z vidika prejetih dividend rekordno," je poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisala uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Dividende je državi izplačalo 25 družb, pri čemer sta skoraj dve tretjini zneska prispevali obe banki v 100-odstotni državni lasti, Abanka in NLB, skupaj 132,8 milijona evrov (okoli 69 milijonov in 63,8 milijona evrov). Sledile so dividende Telekoma Slovenije v višini 20,5 milijona evrov, Zavarovalnice Triglav v višini 19,6 milijona evrov in Luke Koper v višini 9,9 milijona evrov.

Tudi pri naložbah SDH sta izstopali dve družbi, Zavarovalnica Triglav in Krka, ki sta skupaj prispevali 30,6 milijona evrov dividend.

Portfelj naložb v lasti države in SDH je bil po knjigovodski vrednosti lani vreden 10,8 milijarde evrov. Prve ocene kažejo, da je bil donos na kapital (ROE) 6,2 odstotka, medtem ko je bil v letnem načrtu upravljanja predviden v višini 5,2 odstotka.

Knjigovodska vrednost strateških deležev je znašala 7,2 milijarde evrov, donos na kapital teh naložb je znašal 4,6 odstotka. Vrednost portfeljskih naložb je bila 2,4 milijarde evrov, donos 10,6 odstotka, vrednost portfeljskih naložb pa 1,2 milijarde evrov, donos je znašal 6,2 odstotka.

Dividende v letošnjem letu (za poslovno leto 2017) naj bi bile nižje, in sicer SDH po trenutnih podatkih pričakuje za 177 milijonov evrov dividend iz naložb v lasti države in 37,8 milijona evrov dividend iz naložb v lasti SDH.

Je pa med drugim še odprto vprašanje dividend NLB, ki v to oceno niso zajete. Vodstvo banke je predlagalo, da se izplača ves lanskoletni čisti dobiček, ki je znašal 189 milijonov evrov, a mora predlog zaradi nerešenega vprašanja hrvaških deviznih varčevalcev odobriti Evropska centralna banka.

Končna pričakovanja glede izplačila dividend v letošnjem letu bodo v letnem poročilu o upravljanju kapitalskih naložb države in SDH, ki ga bo SDH predvidoma oktobra poslal v DZ.

SDH je v letu 2017 ustvaril 31,95 milijona evrov čistega dobička, kar je 37 odstotkov manj kot predlani. Kot pojasnjujejo v SDH, so med razlogi za nižji dobiček na novo oblikovane rezervacije za izpolnitev obveznosti iz denacionalizacije.

SDH je imel 62,7 milijona evrov prihodkov, veliko večino, 89 odstotkov, so predstavljali finančni prihodki, med njimi dividende. Poslovni odhodki so znašali nekaj manj kot 21 milijona evrov, od tega rezervacije za denacionalizacijo 14,5 milijona evrov, odhodki za obresti pa 4,2 milijona evrov.

Holding je lani dolg znižal za 280 milijonov evrov, kar je 80 milijonov evrov več, kot je znašala dokapitalizacija konec leta 2016, tako da je znašal 105 milijonov evrov. Do konca letošnjega leta naj bi ga znižali še za pet milijonov evrov.

SDH je lani izplačal za 2,9 milijona evrov odškodnin obveznosti iz naslova denacionalizacije in za 10,5 milijona evrov državnih odškodnin po zakonih o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja.

Konec leta 2017 je SDH neodplačno prenesel del kapitalskih naložb v lasti SDH v last države v skupni vrednosti 200 milijonov evrov, predviden je tudi nadaljnji prenos vseh strateških in pomembnih naložb na državo do konca leta 2020.

Razlog za prenos deležev je skorajšnje končanje denacionalizacijskih postopkov. SDH bo po letu 2020 razpolagal le z naložbami, ki so klasificirane kot portfeljske naložbe in bodo namenjene poplačilu preostalih denacionalizacijskih obveznosti.