c S
Vlada o gospodarskih temah 26.04.2018 14:57 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom o razvoju 2018, ki so ga pripravili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), sprejela program stabilnosti za letošnje leto ter svet Javne agencije RS za varstvo konkurence pozvala, naj predčasno razreši direktorja Andreja Matvoza.

Poročilo o razvoju 2018 prinaša pregled izhodiščnega stanja na področju strateških usmeritev strategije razvoja Slovenje 2030, ki jo je vlada sprejela konec lanskega leta. Poročilo ugotavlja, da se je Slovenija v preteklih letih vrnila na pot razvojnega dohitevanja, na nekaterih področjih pa so gibanja precej odstopala od načel vzdržnega razvoja. V celoti bo dostopno na spletnih straneh Umarja v začetku maja.

Vlada je sprejela program stabilnosti 2018, ki ga bo zdaj posredovala v oceno Evropski komisiji. Letošnji program ne predvideva spremembe politik, s čimer se prihodnji vladi pušča odprto pot za širši dogovor o potrebnih trajnih ukrepih in vsebinskih prioritetah. V njem je sicer zapisano, da se bo treba za pozitivne dolgoročne učinke aktivno posvetiti strukturnim reformam, ki bodo zagotovile vzdržno gospodarsko rast brez pregrevanja in hkrati odgovorile na demografska tveganja. V najkrajšem možnem času je treba sprejeti ukrepe za dolgoročno vzdržnost javnih financ, predvsem na področju krepitve produktivnosti in konkurenčnosti, kar bo okrepilo prihodkovno stran proračunov. Na odhodkovni strani pa so ključni ukrepi na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema.

Vlada je svet Javne agencije RS za varstvo konkurence pozvala, naj Matvoza razreši zaradi suma o nestrokovnem opravljanju dela direktorja. Iz letnih poročil agencije je namreč razvidno, da se je število izdanih odločb o prekrških znižalo, v času, ko je njen direktor Matvoz, pa agencija ni izdala nobenih odločb o prekrških. Po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška se tako vladi poraja vprašanje, ali agencija sploh deluje kot prekrškovni organ. V vladnem gradivu pa je navedenih še nekaj dejstev, ki dajejo vtis, da Matvoz svojega dela ne opravlja vestno in strokovno.

Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2016 in 2017. Tovrstno obrambo pred točo podpira tudi v letih 2018 in 2019, saj je nevarnost pojava toče v Sloveniji velika, naša država pa sodi med območja z največjo pogostnostjo neviht v Evropi.

Vlada je Športni loteriji podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Cifra plus, in sicer do 30. junija 2023.

Vlada je izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za daljnovod Kamnik-Visoko, s katerim se bo ojačal 110-kilovoltni del distribucijskega omrežja električne energije ter s tem zagotovilo ustrezno osnovno in rezervno napajanje na območju Kamnika, Brnika in Cerkelj na Gorenjskem.

Vlada je sprejela sklep o sklenitvi aneksa h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko iz izvira Furlanove toplice na Vrhniki, s katerim se potrdi spremenjene koordinate vrtine in zmanjšano količino termalne vode. Sklenila bo tudi aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode iz vrtine za potrebe kopališča LifeClass v Portorožu, s katerim se bo prav tako potrdilo spremenjene koordinate vrtine.

Vlada je sprejela odgovor na poziv Združenja etažnih lastnikov Slovenije za zaščito etažnih lastnikov v primeru stečaja družbe Atrij Celje. V njem je zavrnila očitek, da države ne skrbi za morebitno oškodovanje etažnih lastnikov. Če so bila sredstva rezervnega sklada neupravičeno odtujena s strani oseb, ki jim je upravljanje rezervnega sklada zaupano, potem bi lahko taka ravnanja po njenem mnenju izpolnjevala zakonske znake kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Na okoljskem ministrstvu sicer pripravljajo osnutek novega stanovanjskega zakona, pri čemer se bo v največji možni meri upoštevalo predloge tako strokovne kot širše javnosti, zlasti etažnih lastnikov, ki se jih stanovanjska problematika oz. upravljanje najbolj dotika.

Vlada je podprla podaljšanje sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in ZDA, ki poteka že od leta 1998.

Vlada je z 18. julijem za mandatno dobo štirih let imenovala Matjaža Juvančiča za člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS, in sicer kot predstavnika uporabnikov storitev sklada.

Vlada je za čas do izteka mandata 27. oktobra 2019 imenovala Vojmirja Drašlerja z ministrstva za infrastrukturo in Bojana Stoparja s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo za člana sveta Geodetskega inštituta Slovenije.