c S
Vlada sprejela program stabilnosti za letos 26.04.2018 14:54 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Vlada je sprejela program stabilnosti za letos, ki pokriva javnofinančni vidik načrtovanih ukrepov iz nacionalnega reformnega programa in ga bo tako kot slednjega poslala Evropski komisiji. Ker se bližajo volitve, je program stabilnosti sprejela ob predpostavki nespremenjenih politik, da naslednici ne bi pretirano zmanjšala manevrskega prostora.

Tokratni enoletni program stabilnosti je pripravljen ob upoštevanju odloka o okviru za pripravo proračunov za 2018, ki ga je sprejel DZ in za letos predvideva javnofinančni primanjkljaj v višini 0,2 odstotka BDP. Lani je sicer Slovenija po dosedanjih ocenah zabeležila minimalni javnofinančni presežek, gibanja v začetku leta pa kažejo na to, da bi lahko javne finance tudi letos zaključile s presežkom.

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, je vlada prihodnja leta v sprejetem programu stabilnosti ocenila ob predpostavki nespremenjenih politik, zato tudi ni bil pripravljen nov proračunski odlok za obdobje 2019-2021.

V skladu s sprejetim odlokom naj bi v 2019 javnofinančni presežek dosegel 0,2 odstotka BDP, leto pozneje pa 0,4 odstotka BDP. Program stabilnosti sicer podrobneje opredeljuje srednjeročni fiskalni položaj in politiko ter možno pot do srednjeročnega fiskalnega cilja. Skladno z ustavo in fiskalnim pravilom sicer javnofinančni načrti predvidevajo uravnoteženost javnih financ brez negativnega vpliva na gospodarsko rast s postopnim zniževanjem strukturnega primanjkljaja do konca leta 2020.

Za predpostavko nespremenjenih politik se je vlada odločila, ker so pred Slovenijo državnozborske volitve. Vlada tako naslednici pušča "odprto pot za širši družbeni dogovor o potrebnih trajnih ukrepih in vsebinskih prioritetah". Po prepričanju odhajajoče ministrske ekipe bi bilo neprimerno, če bi določili in začrtali pot novi vladi, ne da bi za to pripravili ustrezne ukrepe. Podoben pristop sta po pojasnilih ministrstva za finance v skladu s pravili EU nazadnje izbrali tudi Italija in Avstrija.

Na ministrstvu sicer pričakujejo, da bo Evropska komisija ob oceni programa stabilnosti in pripravi novih priporočil Sloveniji pozvala, naj prihodnja vlada program stabilnosti dopolni z ukrepi, ki bodo zagotavljali skladnost s pravili pakta stabilnosti in rasti. Sprejeti program stabilnosti namreč predvideva strukturno poslabšanje fiskalnega položaja v letošnjem letu, torej poslabšanje ob neupoštevanju učinkov gospodarske konjunkture, a nakazuje tudi možno doseganje cilja uravnoteženja javnih financ.

Vlada je ob sprejemu programa stabilnosti posebej spomnila na omenjeno dejstvo, da je Slovenija lani ustvarila presežek v višini 13 milijonov evrov in da je nominalno uravnoteženje javnih financ za Slovenijo pomemben dosežek, ki "kaže na ustreznost uravnoteženega pristopa socialno-ekonomske in javnofinančne politike". Slovenija je uspela v treh letih ob izstopu iz postopka presežnega primanjkljaja tudi odpraviti makroekonomska neravnovesja. Zaradi ugodnejšega salda javnih financ se postopoma znižuje tudi javni dolg, ki se bo po ocenah letos spustil pod 70 odstotkov BDP.

Na finančnem ministrstvu so prepričani, da se z uravnoteženim pristopom lahko zagotovi dokončanje procesa postopne javnofinančne konsolidacije ter ustvari pogoje in fiskalni prostor za povečanje odpornosti gospodarstva za blaženje učinkov naslednjega obrata v gospodarskem ciklu. Ob nadaljevanju začrtane javnofinančne poti pa se bo po prepričanju finančnega ministrstva za pozitivne dolgoročne učinke treba aktivno posvetiti tudi strukturnim reformam, ki bodo zagotovile vzdržno gospodarsko rast brez pregrevanja in hkrati odgovorile na demografska tveganja.

V najkrajšem možnem času je zato treba sprejeti ukrepe za dolgoročno vzdržnost javnih financ, predvsem na področju krepitve produktivnosti in konkurenčnosti, kar bo okrepilo prihodkovno stran proračunov. Na odhodkovni strani pa so ključni ukrepi na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema, je še sporočilo odhajajoče vlade prihodnji ministrski ekipi.

Fiskalni svet je sicer nedavno odhajajočo vlado pozval, naj zaradi pričakovanega daljšega postopka sestavljanja nove koalicije pri omejevanju izdatkov ne čaka na novo izvršno oblast in že sama sprejme ukrepe za ustrezno uresničevanje začrtanih načrtov strukturnega uravnoteženja javnih financ.