c S
Mlekarna Celeia v večinski lasti kmetov 26.04.2018 14:53 Arja vas/Slovenj Gradec, 26. aprila (STA) - Postopek prodaje 26-odstotnega deleža Mlekarne Celeia, ki je bil v lasti KD Kapitala in Alta Medie, je tik pred zaključkom. Odslej bodo več kot 99-odstotne lastnice Mlekarne Celeia kmetijske zadruge in s tem posredno tudi kmetje, ki mlekarni prek zadrug oddajajo mleko. Za 26-odstotni delež so zadruge odštele skupno 1,17 milijona evrov.

Pred zaključkom prodajnega postopka so zadruge čakale še na ustrezno odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence, ki je bila izdana 12. aprila. Do minulega torka, 24. aprila, pa so zadruge na račune prodajalcev tudi že nakazale kupnino v višini 1,17 milijona evrov.

Prodajni postopek se bo zaključil z vpisom novih družbenikov v sodni register, kar pa torej še ni bilo izvedeno. Kot so STA pojasnili v KD Group, priprava dokumentacije za vpis v sodni register poteka. V okviru prodajnega postopka je družba KD Kapital prodala svoj 25,99-odstotni delež, Alta Media pa 0,04-odstotni delež Mlekarne Celeia.

Zadruge so že pred tem nakupom imele v lasti skupno dobrih 73 odstotkov Mlekarne Celeia, v nakupu 26-odstotnega deleža pa je sodelovalo 16 zadrug. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga je bila pred nakupom med zadrugami največja posamična lastnica mlekarne z 12,8-odstotnim deležem, po novem pa je ta zadruga lastnica 17,6 odstotka Mlekarne Celeia in s tem največja posamična lastnica.

Poleg koroške zadruge so pri nakupu deleža v Mlekarni Celeia sodelovale še kmetijske zadruge iz Šmarij, Šaleške doline, Šentjurja, Laškega, Slovenskih Konjic, Braslovč, Gotovelj, Petrovč, Polzele, Šempetra, Vranskega, Sevnice, Celja, Kmetijska zadruga Savinjska dolina in Mlekarska zadruga Arja vas. Novomeška Kmetijska zadruga Krka, ki tudi ima v lasti majhen delež mlekarne, pri tem nakupu ni sodelovala.

Kot je danes STA povedala direktorica Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Danica Ramšak, s prevzemom večinskega lastništva zadruge pričakujejo možnosti vplivanja na upravljanje mlekarne in na cene mleka, hkrati pa lastništvo zanje predstavlja tudi odgovornost za poslovanje in prihodnji razvoj mlekarne.

Mlekarna Celeia je lani odkupila rekordno količino mleka. Skupno je od okoli 1100 dobaviteljev oz. 17 kmetijskih zadrug odkupila za več kot 100 milijonov litrov mleka.

Prav Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga je največja dobaviteljica Mlekarni Celeia. Koroška zadruga je lani od 329 kmetov oz. dobaviteljev odkupila 30,02 milijona litrov mleka, od tega je 90 odstotkov prodala Mlekarni Celeia, preostalo desetino pa Ljubljanskim mlekarnam.