c S
Z ustanovitvijo 16 novih CSD in imenovanjem v. d. direktorjev se nadaljuje reorganizacija CSD 26.04.2018 14:58 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Vlada je danes sprejela predpise, ki omogočajo nadaljevanje reorganizacije centrov za socialno delo (CSD). Za 16 novoustanovljenih centrov je sprejela sklepe o ustanovitvi in odločbe o imenovanju v. d. direktorjev. Poleg tega je na novo določila plačne razrede direktorjev novoustanovljenih centrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Sprejete odločitve predstavljajo tekoči posel vlade, saj je bila ustanovitev 16 centrov in imenovanje v. d. direktorjev predvidena že ob sprejetju novele zakona o socialnem varstvu, so poudarili v uradu vlade.

S sprejetimi sklepi o ustanovitvi je bilo ustanovljenih 16 centrov za socialno delo, ki so nastali s spojitvijo 62 obstoječih. Z delom po novi ureditvi bodo začeli 1. oktobra.

Centri ne bodo delovali le na svojem sedežu, ampak tudi zunaj njega, in sicer v enotah, kjer imajo sedež zdajšnji centri. Tako bo vzpostavljenih 63 enot centrov. Z omenjenimi sklepi so med drugim urejene statusne zadeve v zvezi z delovanjem novonastalih centrov in medsebojna razmerja med ustanoviteljem in centri.

Z uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja iz decembra 2017 je že določenih 16 centrov na območni ravni. Ti bodo za celotno območje na enem mestu izvajali vodenje in upravljanje. Znotraj vsakega izmed njih bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodske, administrativne, pravne in kadrovske naloge.

Skupna strokovna služba, ki bo prav tako delovala znotraj vsakega izmed območnih centrov, bo denimo vključevala mobilno strokovno enoto med drugim s psihologom in pravnikom in bo na voljo vsem enotam. Služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, t.i. letnih pravicah, vsakega območnega centra pa bo vodila postopke in odločala o pravicah iz javnih sredstev.

Enote CSD bodo ostale pristojne za odločanje o pravicah starševskega varstva in družinskih prejemkih z izjemo odločanja o pravici do dodatka za veliko družino, ki bo v pristojnosti centra.

Vlada je danes imenovala tudi 16 v. d. direktorjev novoustanovljenih CSD. Ti bodo do imenovanja direktorjev CSD, vendar največ za obdobje od 1. julija letos do 30. junija 2019 pooblaščeni, da izvedejo priprave za začetek dela CSD in od 1. oktobra dalje organizirajo in vodijo strokovno delo ter poslovanje centra.

Vlada je sprejela tudi spremembe uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, s katero je direktorje novoustanovljenih CSD razporedila v plačne razrede od 50 do 55.

V naslednjih korakih reorganizacije centrov bo med drugim sledila določitev podrobnejše notranje organizacije CSD in načina delovanja. Reorganizacija prinaša spremembe tudi za organe upravljanja. Predstavnikom sveta v dosedanjih CSD in dosedanjim direktorjem CSD bo prenehal mandat z dnem vpisa spojitve obstoječih CSD v nove CSD v sodni register. Ob prenehanju mandata se dosedanje direktorje CSD za preostali čas trajanja mandata razporedi na delovno mesto pomočnika direktorja na enoti CSD, so še zapisali v uradu vlade.