c S
Čufarjeva se poslavlja z vodstva agencije za zdravila 26.04.2018 13:45 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Vlada je danes razrešila Andrejo Čufar z mesta direktorice Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. Čufarjeva je sama podala predlog za sporazumno predčasno razrešitev. Poleg tega je vlada imenovala Barbaro Tiselj za v. d. generalnega sekretarja na ministrstvu za zdravje, položaj bo zasedla v začetku maja.

Čufarjeva je prevzela vodenje agencije oktobra 2015, predlog za predčasno razrešitev pa je podala 13. aprila. Svet agencije je na podlagi njenega predloga sprejel sklep o predčasni razrešitvi in ga poslal v nadaljnje reševanje vladi.

Kot navaja vladni urad za komuniciranje v sporočilu po vladi, se direktorja agencije predčasno razreši, če to sam zahteva, če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje, če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in strokovnih sposobnostih ni primeren za opravljanje direktorskega dela. Predčasno se ga razreši tudi, če agencija nima zadovoljivih delovnih dosežkov oziroma se pri njenem delu ponavljajo napake ali je bila storjena hujša napaka, ali če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno kot hujša disciplinska kršitev.

Vlada je danes tudi sklenila, da Tisljevo s 1. majem imenuje za v. d. generalnega sekretarja v ministrstvu za zdravje. To funkcijo bo opravljala do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, a najdlje do konca oktobra letos.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo ministrstvu za javno upravo podala predlog za izvedbo javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja na ministrstvu za zdravje.