c S
Petrol delničarjem razdelil celoten bilančni dobiček 26.04.2018 13:43 Ljubljana, 26. aprila (STA) - Delničarji Petrola so danes na skupščini potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se za izplačilo dividend nameni celoten bilančni dobiček, ki ga je bilo na dan 31. december lani za 33 milijonov evrov. Dividenda na delnico znaša 16 evrov bruto, kar je dva evra več kot lani, ko je Petrol izplačal najvišje dividende doslej.

Družba bo delničarjem, ki bodo 9. avgusta vpisani v delniško knjigo pri KDD, dividende izplačala dan pozneje. "Če dobro poslujemo, izplačujemo tudi višjo dividendo," je sprejeti sklep komentiral predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik ter spomnil na cilj iz zadnje petletne strategije, da skupina raste.

Delničarji Petrola so celoten bilančni dobiček razdelili že na lanski skupščini, potem ko je to predlagal Slovenski državni holding, ki ima skupaj s Kapitalsko družbo v lasti 28,6 odstotka slovenske energetske družbe. Družba je tako namesto 12,35 evra, kot sta predlagala uprava in tedanji nadzorni svet, izplačala dividende v višini 14 evrov bruto na delnico.

Na današnji skupščini je bilo navzočih 63,43 odstotka delnic z glasovalno pravico, vsi sprejeti sklepi pa so bili potrjeni skorajda soglasno: poleg višine dividend so delničarji izglasovali tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017 ter imenovali družbo Ernst&Young Revizija za revizorja za tekoče poslovno leto.

Poslovanje Petrola, ki se prepleta v okviru dveh panog, energetike in transporta, je bilo v letu 2017 zelo uspešno, je povedal Berločnik. Ekonomske razmere na trgih, na katerih deluje skupina z več kot 4500 zaposlenimi, so se lani izboljšale, prihodki od prodaje pa so se povečali za 17 odstotkov na 4,5 milijarde evrov. Dobiček iz poslovanja je dosegel 159,6 milijona evrov, čisti dobiček pa je bil z 81,1 milijona evrov za 12 odstotkov višji kot leta 2016.

"Dobre poslovne rezultate smo dosegli s prodajo 3,4 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je pet odstotkov več kot v letu 2016, prodaja trgovskega blaga pa se je povečala za sedem odstotkov na kar 538 milijonov evrov," je poudaril predsednik uprave. Skupina Petrol ima v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Črni gori in na Kosovu 495 bencinskih servisov.

V Petrolu prav zdaj pripravljajo prenovljeno strategijo skupine, ki bo tokrat segala do leta 2022. Sprejeli naj bi jo še pred poletjem, je povedal Berločnik, na vprašanje enega od delničarjev glede načrtov o širitvi mreže bencinskih servisov pa je povedal, da za zdaj ne predvidevajo nobene širitve ali odpiranja novih trgov. "Osredotočeni smo na jugovzhodne trge, kjer bomo še krepili svojo mrežo, v Sloveniji pa je cilj ohranjanje tržnega položaja," je dejal.

Komentiral je tudi nedavno pisanje enega od slovenskih časnikov o načrtovani gradnji nove poslovne stavbe na lastnem zemljišču za Bežigradom. Potrdil je, da je sedanja poslovna stavba ob Dunajski cesti v Ljubljani postala pretesna in dejal, da ne morejo biti več zadovoljni s pogoji v njej. Vendar pa odločitve o gradnji nove še niso sprejeli, ta naj bi bila znana proti koncu leta. V vsakem primeru pa se ne lotevajo nepremičninskih poslov - če bodo novo stavbo zgradili, jo bodo izključno za lastne potrebe in ne z namenom oddajanja.