c S
V prvem četrtletju skoraj polovico nižji proračunski primanjkljaj 26.04.2018 11:40 Ljubljana, 26. aprila (STA) - V državni proračun se je v prvem letošnjem četrtletju steklo 2,164 milijarde evrov, kar je 5,4 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. Odhodki so se medtem znižali za 2,7 odstotka na 2,384 milijarde evrov, izhaja iz podatkov ministrstva za finance. Proračunski primanjkljaj se je tako znižal za skoraj polovico.

Kot poudarjajo na ministrstvu, je proračunski primanjkljaj - med januarjem in marcem letos je dosegel 219,8 milijona evrov, medtem ko je leto prej nanesel 396,4 milijona evrov - v začetku leta običajno višji, med drugim zaradi plačila obresti in izplačil kmetijskih subvencij.

Prilivi od davčnih prihodkov so v prvih treh mesecih letos skupaj znašali 1,878 milijarde evrov in bili za šest odstotkov višji kot v enakem lanskem obdobju, med drugim zaradi boljših gospodarskih razmer in večje potrošnje.

Prilivi od davka na dodano vrednost (DDV) so dosegli približno 808 milijonov evrov in bili za pol odstotka višji kot v enakem lanskem obdobju. Ministrstvo nizko rast v tem obdobju pripisuje "zamudnikom" in praznikom, saj je bil letos zadnji plačilni dan v marcu veliki petek. Zavezanci so zato del svoje obveznosti poravnali šele aprila. Ministrstvo je v marcu zabeležilo tudi višja vračila obračunanega DDV.

Prihodki od pobranih trošarin so znašali 354,5 milijona evrov in bili za 1,3 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani. Nižje so predvsem pobrane trošarine na energente in električno energijo, medtem ko ministrstvo pri trošarinah na alkohol in tobačne izdelke beleži rast.

Prilivi od dohodnine so se v prvem letošnjem trimesečju povečali za 13,6 odstotka na 308 milijonov evrov, prilivi od davka na dohodke pravnih oseb pa za 50,1 odstotka na 186 milijonov evrov.

Izdatki za plačilo domačih in tujih obresti so se na račun aktivnega upravljanja dolga znižali za 10,8 odstotka na okoli 461 milijonov evrov, obveznosti za plačilo plač in prispevkov pa so se predvsem zaradi dogovora o ukrepih na področju stroškov dela zvišale za 4,6 odstotka na 296 milijonov evrov.

Vplačila v proračun EU so se v prvem četrtletju povečala za 36,5 odstotka na 133,8 milijona evrov. Evropska komisija je letos zahtevala vnaprejšnje knjižbe sredstev iz naslova DDV in bruto nacionalnega dohodka, kar se odraža v višjih izplačilih v letošnjem letu glede na primerljivo obdobje lani, pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.

Prejeta sredstva iz evropskega proračuna so se medtem povečala za 4,3 odstotka na 145,8 milijona evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih treh mesecih zabeležila 4,169 milijarde evrov prihodkov in 4,337 milijarde evrov odhodkov. Primanjkljaj je tako znašal približno 168 milijonov evrov, večinoma zaradi primanjkljaja v državnem proračunu.