c S
Kranjska občina v javno-zasebno partnerstvo še za šolo Staneta Žagarja 26.04.2018 10:10 Kranj, 26. aprila (STA) - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji soglasno potrdili osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri Osnovni šoli Staneta Žagarja. Potrdili so tudi prerazporeditev sredstev za kolesarske povezave v Kranju.

Osnovna šola Staneta Žagarja, ki jo obiskuje 480 učencev, je bila zgrajena 1961 in do zdaj ni bila deležna večjih prenov. Leta 1976 so na južni strani objekta zgradili lesen montažni pritlični objekt, ki je s šolo povezan prek hodnika in je prostorsko neprimeren za izvajanje izobraževalne dejavnosti, so sporočili z Mestne občine Kranj.

Kot so pojasnili, je šolska zgradba preobremenjena in nujno potrebuje dolgoročno ter hitro rešitev, zato je mestna uprava mestnemu svetu predlagala sodelovanje občine z zasebnim partnerjem, ki bi zgradil novo telovadnico, šest učilnic in večnamenski prostor, financiranje občine pa bi se porazdelilo na daljše obdobje.

Z investicijo, pred katero bi najprej odstranili obstoječi montažni objekt in povezovalni hodnik, bi zagotovili pogoje za normalno opravljanje osnovnošolske dejavnosti, varnost otrok, izvajanje zadostnega števila ur športne vzgoje v primernih prostorih ter izvedbo prireditev za celo šolo hkrati. Nova telovadnica bo v popoldanskem času namenjena tudi rekreaciji občanov in vadbi športnih društev.

Mestni svet je s prerazporeditvijo sredstev v višini skoraj 100.000 evrov v letošnjem letu zagotovil tudi sredstva dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture v Kranju, za kar občina pričakuje pridobitev državnih in evropskih sredstev. Cilj je, da se do leta 2023 vzpostavijo manjkajoče kolesarske povezave v mestu, ki bodo omogočale navezavo na omrežja sosednjih občin.