c S
Direktor velenjskega Erica na zboru delavcev o poslovnih razmerah 26.04.2018 07:20 Velenje, 25. aprila (STA) - Direktor velenjskega Eurofins Erica Marko Mavec je danes na zboru delavcev predstavil poslovne razmere v podjetju in med drugim spregovoril o prestrukturiranju storitev. Kot je dejal za STA, prestrukturiranje prinaša potrebe po strokovnjakih novih profilov, zaradi prilagajanja na trgu pa prihaja do presežkov.

Z zaposlitvami novih profilov so morali izvesti reorganizacijo storitev, po katerih se je zmanjšalo povpraševanje. Ker je potem prišlo tudi do kadrovskih presežkov, so morali prekiniti pogodbo o delu s tremi delavci, s četrtim pa so se dogovorili za sporazumno prenehanje delovnega razmerja.

Mavec je poudaril, da so na zboru spregovorili tudi o strategiji nadaljnjega razvoja Erica in o komunikaciji med vodstvom podjetja in zaposlenimi ter se dogovorili, kako jo izboljšati.

Po njegovih besedah je Erico podjetje, ki je bilo pred 26 leti ustanovljeno za potrebe izvajanja storitev za okoljsko sanacijo Šaleške doline.

Večino storitev je podjetje izvajalo za Termoelektrarno Šoštanj (Teš) in Premogovnik Velenje, še pred 15 leti pa je družba 80 odstotkov celotnega prometa ustvarila na ta način, pred 10 leti pa več kot polovico prometa.

"Ekološka sanacija Šaleške doline je končana, zaradi česar se je bistveno zmanjšal obseg storitev v Šaleški dolini - za največjega naročnika Teš danes izvajamo manj kot 15 odstotkov v obsegu celotnega prometa," je dejal Mavec.

Zaradi tega so se v zadnjih letih intenzivno usmerili v prestrukturiranje njihovih svetovalnih storitev na druga področja in trge.

Tako v Eurofins Erico, ki ima 43 zaposlenih, izvajajo prestrukturiranje njihovih storitev skladno s portfeljem sistema Eurofins, ki poleg okolja deluje tudi na področjih analitike prehrane, testiranj produktov v agronomiji, genomiki, kozmetiki, forenziki in podobno.

Skladno z novimi usmeritvami se, tako Mavec, moramo prilagoditi s prestrukturiranjem znanja in zaradi tega prihaja do potreb po strokovnjakih novih profilov, hkrati pa se moramo prilagoditi trgu in se na področju storitev, kjer se je povpraševanje zmanjšalo, ustrezno kadrovsko prilagoditi.

Tako so letos že zaposlili dva nova sodelavca, z 11. majem pa prihaja v podjetje še tretja sodelavka, s področja prehrane, ena sodelavka pa gre na izobraževanje v Avstrijo. Za storitve s področja prehrane so namreč ta mesec na Dunaju podpisali pogodbo za izvajanje z Eurofins Avstrija.

Erico, ki je največji zasebni laboratorij za okoljska testiranja v državi, izvaja analize vode, zraka in tal ter raziskave in svetovanje. Podjetje storitve primarno zagotavlja največjim industrijskim podjetjem, termoelektrarnam, premogovnikom in tudi občinam.

Družba ima tudi zmožnosti preizkušanja farmacevtskih pripravkov v skladu z zahtevami GMP (preizkušanje glede dobre proizvodne prakse), kar pa trenutno predstavlja le majhen delež poslovanja.

Eurofins Scientific pa je v svetovnem merilu vodilno podjetje na področju testiranja prehrambnih in farmacevtskih izdelkov ter okoljskega testiranja in je tudi eden vodilnih ponudnikov testiranj in laboratorijskih storitev na področju kmetijske tehnologije, genomike, farmakologije ter podpore kliničnim študijam. Deluje tudi na področju specializiranega kliničnega diagnostičnega testiranja v Evropi in ZDA.

Ima več kot 28.000 zaposlenih v 310 laboratorijih v 39 državah, kjer ponuja več kot 130.000 analitičnih metod za oceno varnosti, identitete, sestave, pristnosti, izvora ter čistosti bioloških snovi in izdelkov ter za inovativno klinično diagnostiko.