c S
Na kratko iz gospodarstva 26.04.2018 07:20 Ljubljana, 25. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Dars je na spletni strani Ljubljanske borze objavil poročilo o poslovanju v letu 2017. Čistih prihodkov od prodaje je bilo za 442,24 milijona evrov, kar je 19 odstotkov več kot leta 2016, čisti dobiček pa se je povečal za 39 odstotkov na 141,15 milijona evrov. Prihodki od cestninjenja predstavljajo 93,9 odstotka vseh prihodkov družbe, lani jih je bilo za 430,9 milijona evrov oz. 19 odstotkov več kot leto prej. Dars je sicer lani celovito obnovili 25,7 kilometra smernih vozišč avtocest in hitrih cest, izredno veliko naporov je vložil tudi v vzpostavljanje sodobnega elektronskega cestninjenja vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone v prostem prometnem toku, poimenovanega DarsGo.

Tudi Melamin je na spletni strani Ljubljanske borze objavil poročilo o poslovanju v letu 2017. Družba je lani ustvarila 50,7 milijona evrov prihodkov, kar je 15 odstotkov več kot leto prej in 13 odstotkov nad načrtom, ter 2,4 milijona evrov dobička, kar je 25 odstotkov manj kot v letu 2016 in 23 odstotkov nad načrtovanim. Rast prodaje je po pojasnilih uprave družbe rezultat prodajnih aktivnosti in večjega števila kupcev, delno pa tudi višjih prodajnih cen, ki so bile posledica višjih cen surovin. Dobiček pa je medtem nižji, ker kljub povečanju prodajnih cen proizvodov niso uspeli v celoti pokriti višjih stroškov surovin.

Nadzorni svet družbe Kompas shop je na današnji ustanovni seji med drugim za prvega nadzornika imenoval Sama Primožiča, za njegovo namestnico pa Margit Zanoškar, je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Delničarji Generalija so na torkovi skupščini ugotovili, da družba ne izkazuje bilančnega dobička, lani ustvarjen čisti dobiček v višini 2,7 milijona evrov pa se porabi za pokrivanje preteklih izgub. Delničarji so upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podelili razrešnico, za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovali družbo Ernst & Young, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Nadzorni svet Mlinotesta je na torkovi seji potrdil poročilo o poslovanju družbe v lanskem letu in sklepe, ki jih je za redno letno skupščino družbe predlagala uprava, je Mlinotest objavil na spletni strani Ljubljanske borze.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Energoplan. Terjatve DUTB, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami po kreditnih pogodbah sklenjenih z Energoplanom znašajo 5,82 milijona evrov. DUTB bo zavezujoče ponudbe sprejemala do 29. maja do 14. ure.

DUTB je danes objavila tudi razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Casino Portorož. Terjatve (določene so zavarovane tudi z zastavno pravico na nepremičninah), skupaj s pripadki in stranskimi pravicami na dan 17. april znašajo 7,45 milijona evrov. Slaba banka bo zavezujoče ponudbe sprejemala do 25. junija do 12. ure.

Avstrijska Heta je za okoli šest milijonov evrov terjatev do družbe Velinvestment, ki je prek družbe Sagax Investenet Group iz Belizeja v lasti Mihaela Karnerja (ki ga zaradi domnevne preprodaje steroidov in domnevnega pranja denarja iščejo v ZDA), prodala družbi Interloock v lasti koprskega poslovneža Rajka Hrvatiča. Terjatve so zavarovane s hipotekami na 10.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču na območju nekdanje tovarne Tovil na Viču, kjer je Velinvestment načrtovala stanovanjsko sosesko Urbana oaza, danes poroča časnik Finance. Kot sta povedala Karner in Hrvatič, bodo s projektom, pri katerem sodeluje tudi Uroš Slivnik, nadaljevali. Hrvatič je ocenil, da bo investicija stala med 16 in 25 milijonov evrov - del kapitala bo Hrvatič po lastnih besedah zagotovil sam, del pa bo prispevala banka. Kdaj se bo gradnja začela, ni želel napovedovati, ker je treba sprejeti še drugo fazo občinskega podrobnega prostorskega načrta in rešiti problem poplavnosti. Prvotni projekt Urbane oaze je predvideval gradnjo 200 stanovanj, a je bil pozneje preoblikovan v izgradnjo 140 stanovanj. Hrvatič je povedal, da se še dogovarjajo z lastniki sosednjih garaž, da bi svoje garaže zamenjali za prostore v podzemni garaži stanovanjskega kompleksa - če se bodo dogovorili, bo možna gradnja po prvotnih načrtih, če ne, pa bodo gradili manj stanovanj.

Ljubljanska borza bo v četrtek začasno, do 3. maja, zaustavila trgovanje z delnicami družbe Datalab tehnologije z oznako DATR. Razlog za zadržanje je v izvedbi postopkov v KDD v luči zamenjave delnic DATR zaradi oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.