c S
Andrej Bertoncelj začasno v upravo SDH 26.04.2018 07:22 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je danes zdajšnjega nadzornika Andreja Bertonclja imenoval za člana uprave družbe z enoletnim mandatom. Funkcijo bo nastopil 3. maja, kar pomeni, da bo uprava holdinga kratek čas tričlanska. Junija jo bo namreč zapustila Nada Drobne Popovič, ki je odstopila s položaja.

Belič je po današnji seji nadzornega sveta pojasnil, da so med nadzorniki vse od odstopa Drobne Popovičeve potekala številna usklajevanja, zelo hitro pa so se poenotili, da je treba odločitev o popolnitvi sprejeti čim prej ter tako zagotoviti stabilno delovanje SDH.

Uprava SDH, ki jo vodi Lidija Glavina, bo od 11. junija ponovno dvočlanska, medtem ko zakon o SDH predvideva tričlansko upravo. Nadzorniki SDH so si vse od decembra lani sicer prizadevali najti tretjega člana uprave, a ga niso uspeli imenovati.

"Vsi člani nadzornega sveta smo bili pred podobnim izzivom, da se odločimo za prevzem te funkcije," je dejal Belič in dodal, da je soglasje za prevzem podal Bertoncelj, za kar mu je hvaležen. Bertonclja so za člana uprave danes imenovali soglasno.

Prvi nadzornik se je zahvalil tudi Drobne Popovičevi, da bo delo opravljala do konca mandata in s tem omogočila kvalitetno primopredajo novemu članu uprave.

Bertoncelj, ki je član nadzornega sveta od lanskega junija, je pojasnil, da je s posameznimi primeri seznanjen, z delom dosedanje uprave pa je zadovoljen. V času, ko bo opravljal funkcijo člana uprave, Bertoncelj ne bo opravljal funkcije nadzornika, po prenehanju mandata v upravi, pa se bo vrnil v članstvo nadzornega sveta, je še pojasnil Belič.

Bertoncelj, sicer profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, bo v SDH deloval po pogodbi o poslovodenju, bo pa še naprej zaposlen na univerzi. "V naslednjega pol leta imam na univerzi predvsem raziskovalne aktivnosti, manj pedagoških. Predvsem so vmes šolske počitnice, zato mislim, da se bo dalo to uskladiti," je pojasnil.

Bertoncelj je doktor ekonomskih znanosti s področja financ, na primorski univerzi pa je zaposlen od leta 2009. Pred tem je dvajset let deloval v farmacevtski industriji.

Nadzorni svet je sicer danes potrdil tudi revidirano letno poročilo za leto 2017 ter vladi kot skupščini predlagal podelitev razrešnice upravi in nadzornikom za omenjeno poslovno leto. SDH je sicer že konec marca objavil prvo (nerevidirano in nekonsolidirano) informacijo o lanskem poslovanju družbe.

Kot je lansko poslovanje danes povzel Belič, je SDH upravljal z 88 kapitalskimi naložbami, njihova knjigovodska vsota pa je znašala 10,8 milijarde evrov, od tega je 67 odstotkov strateških naložb, 22 odstotkov pomembnih naložb, 11 odstotkov pa portfeljskih naložb.

"Glede izplačil dividend iz teh kapitalskih naložb je SDH realiziral prilive v višini 257 milijonov evrov, 211 milijonov neposredno v državni proračun, preostanek pa je bil izplačan v dobro Slovenskega državnega holdinga," je dejal.

Donos portfelja za lani po besedah prvega nadzornika presega šest odstotkov "in vsi rezultati kažejo, da je za SDH rekordno leto". Belič je izpostavil tudi drastično zmanjšanje zadolženosti holdinga. Zadolženost se je namreč znižala s 385 milijonov na 105 milijonov evrov, je dejal.

Holding je lani po Beličevih besedah ustvaril 32 milijonov evrov čistega dobička, kar je sicer nekoliko manj kot v preteklem letu, a gre to pripisati naknadno oblikovanim rezervacijam v višini 14 milijonov evrov.