c S
DZ o poročilu bančne preiskovalne komisije 26.04.2018 09:57 Ljubljana, 26. aprila (STA) - DZ bo na izredni seji obravnaval končno poročilo preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu. Seja bo deloma zaprta za javnost, na koncu pa bo DZ odločal o predlogu, da se poročilo pošlje organom pregona kot naznanitev sumov kaznivih dejanj, ter o tem, da se ustanovi specializirano sodišče za pregon bančne kriminalitete.

Bančna komisija DZ je pod vodstvom Anžeta Logarja (SDS) iskala vzroke in odgovornost za bančno luknjo ter zaslišala številne priče. V poročilu ugotavlja, da sta nekdanji upravi NLB in Nove KBM kazensko in odškodninsko odgovorni za slabe bančne prakse, da je Banka Slovenije zanemarila kreditna tveganja in da so vlade od 2004 naprej objektivno odgovorne zaradi imenovanja nadzornikov in neustreznega ukrepanja.

Končno poročilo je sestavljeno iz dela, ki govori o politični odgovornosti, in dela, ki opisuje slabe bančne prakse v NLB in Novi KBM. Del poročila, ki govori o politični odgovornosti, je v treh različicah zaradi vsebovanja podatkov, ki so označeni kot bančna tajnost, poslovna skrivnost ali pa so zaupni. Del poročila, ki govori o slabih bančnih praksah, je dostopen le poslancem in organom pregona.

Po razpravi o poročilu bo DZ glasoval o predlogu, naj DZ naloži komisiji posredovanje poročila Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete, ter o predlogu za ustanovitev posebnega sodišča za hitrejši epilog zgodb, ki so najbolj prispevale k bančni luknji in k potrebi za njeno sanacijo.