c S
Furs lani pobral za skoraj štiri milijarde evrov prispevkov za socialno varnost kot prihodek Zpiza 25.04.2018 07:20 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Finančna uprava je lani pobrala za skoraj štiri milijarde evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek pokojninske blagajne. To je 6,2 odstotka več kot leto prej, izhaja iz poročila, s katerim se je seznanil svet pokojninskega zavoda. Davčni dolg zaradi neplačanih prispevkov je konec leta 2017 znašal nekaj manj kot 253 milijonov evrov.

V primerjavi z letom 2016 je bilo lani izterjanega za skoraj 13 milijonov evrov manj dolga, nastalega zaradi neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To je mogoče pripisati zlasti dejstvu, da se je tudi v letu 2017 zelo izboljšalo prostovoljno poravnavanje davčnih obveznosti, izhaja iz poročila, ki so ga na današnji seji sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) povzele predstavnice Finančne uprave RS (Furs).

V razpravi po predstavitvi poročila je predstavnica upokojencev v svetu Zpiza Anka Tominšek dejala, da bi bilo morda tudi s spremembo zakonodaje mogoče doseči bolj učinkovito izterjavo prispevkov, tudi tistih, ki sodijo pod pogojno izterljivi dolg in je postopek že prenesen v pristojnost sodišč. Predstavnik delovnih invalidov Dragutin Novak pa se je zavzel za takšno zakonodajo, po kateri plača ne bi mogla biti izplačana, preden so plačani prispevki. "Če bi bila zakonodaja takšna, težav s prispevki ne bi bilo," je opozoril.

Generalni direktor Zpiza Marijan Papež je izpostavil, da Zpiz zelo dobro sodeluje s Fursom. Po njegovih besedah lani spremenjena pokojninska zakonodaja, na podlagi katere zavod tudi Furs obvesti o delodajalcih, ki niso v predpisanem roku predložili obračuna davčnega odtegljaja, že daje rezultate. "Stanje pa se bo še izboljševalo," je napovedal.

STA objavlja tabele z zneskom pobranih prispevkov v evrih za Zpiz v letih 2016 in 2017, stanje davčnega dolga zaradi neplačanih prispevkov za pokojninsko blagajno v evrih konec leta 2016 in 2017 ter znesek izterjanega dolga zaradi neplačanih prispevkov za pokojninsko blagajno v evrih v letih 2016 in 2017.

Pobrani prispevki za Zpiz v letih 2016 in 2017

leto pobrani prispevki

------------------------

2016 3.690.184.875

2017 3.920.462.506

Stanje davčnega dolga zaradi neplačanih prispevkov za Zpiz konec leta 2016 in 2017

pogojno

leto aktivni dolg izterljiv dolg

---------------------------------------

2016 153.806.227 112.654.520

2017 151.995.910 100.921.675

Znesek izterjanega dolga zaradi neplačanih prispevkov za Zpiz v letih 2016 in 2017

izterjani

leto prispevki

-----------------------------

2016 59.432.248

2017 46.481.180

Vir: Furs