c S
Slovenjgraški občini za prihodnja investicijska leta ostaja kreditni potencial 25.04.2018 07:30 Slovenj Gradec, 24. aprila (STA) - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na današnji seji potrdili zaključni račun za leto 2017, v katerem so prihodki občine znašali dobrih 16 milijonov evrov, odhodki pa 16,4 milijona evrov. Zadolževanje občine se lani ni povečevalo, s čimer bo občina v prihodnjih, investicijsko zahtevnejših letih imela več možnosti za to, so poudarili na občini.

Z realizacijo proračuna v 2017 so glede na vsebino lahko zadovoljni, kljub temu da so bili tako prihodki kot odhodki realizirani v manjši višini kot v preteklih letih in tudi v manjšem obsegu glede na načrtovane, je mestnim svetnikom dejal vodja občinskega urada za proračun Darko Sagmeister. Prihodki so bili namreč realizirani v višini 90 odstotkov načrtovanih, odhodki pa v višini 84 odstotkov načrtovanih.

Kot je razvidno iz zaključnega računa, je občina lani največ investicijskih sredstev namenila za nujne naložbe na in v šolskih stavbah v občini (980.000 evrov), cestno infrastrukturo (skoraj 700.000 evrov), za vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov (440.000 evrov), za komunalno ureditev območja za družbo Izletnik Celje (345.000 evrov), kanalizacijo (274.000 evrov) in opremljanje gasilskih enot (141.000 evrov).

Občina je bila lani po Sagmeistrovih besedah zlasti uspešna pri zmanjševanju zadolževanja, saj se je zadolžila za 682.000 evrov, to je za enak znesek, kakršnega je tudi odplačala.

"Zadolževanje se lani ni povečevalo, kar je dobro, saj se nam na ta način ohranja kreditni potencial za obdobje, ki ga pričakujemo v prihodnjih letih, ko bomo izvajali zelo velike investicije tudi z evropskim denarjem in takrat bomo potrebovali dosti sredstev kot naš lastni delež. In zadolževanje nam bo takrat prišlo prav," je pojasnil Sagmeister. Občina je zdaj zadolžena v višini 5,5 odstotka, zakonsko dovoljena meja pa je osem odstotkov od rednih prihodkov, je dodal.

Med največje prihodnje naložbe občine spadata sanacija degradiranega območja, v okviru katere bodo zgradili novo letno in zimsko kopališče ter center urbanih športov, ter gradnja novega bloka neprofitnih stanovanj. Obe naložbi bosta izdatno sofinancirani s sredstvi iz mehanizma celostne teritorialne naložbe. Investicijski program za kopališče s centrom urbanih športov bodo mestni svetniki tudi potrjevali na današnji seji, ki sicer še traja.

So pa mestni svetniki danes že, z veliko besedami pohvale, potrdili letno poročilo javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec. Kot je povedal direktor podjetja Jože Dvorjak, je bilo lansko leto za komunalno podjetje ponovno rekordno, saj je podjetje ustvarilo za 10,4 milijona evrov prihodkov iz poslovanja, kar je za 3,6 odstotka več kot v letu prej, skupni prihodki družbe pa so se približali 12 milijonom.

Največ prihodkov družba ustvari na področju osnovnih komunalnih dejavnosti, med katerimi se na področju vodooskrbe v občinah Slovenj Gradec in Mislinja, na območju katerih deluje podjetje Komunala Slovenj Gradec, v prihodnjih letih obeta zamenjava vodovodnih cevi. Ravno danes je bila podpisana pogodba za zamenjavo vodovodnih cevi, naložba je za obe občini vredna 1,6 milijona evrov, je povedal Dvorjak.