c S
Vlada bo več sredstev namenila varuhu človekovih pravic 25.04.2018 07:30 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Vlada je na današnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve prerazporedila sredstva različnim proračunskim uporabnikom, med drugim tudi varuhu človekovih pravic in Zagovorniku načela enakosti. Varuh bo dobil dodatnih 266.000 evrov, ki jih bo namenil predvsem plačam, materialnim stroškom in investicijam, so sporočili iz Ukoma.

Decembra lani sprejeti zakon o varuhu človekovih pravicah namreč predvideva širše pristojnosti te institucije, ki jih določajo pariška načela o statusu državnih institucij za človekove pravice. Kot so sporočili, bo z navedeno prerazporeditvijo omogočeno nemoteno poslovanje in izvajanje novih nalog.

Varuh namreč med svojimi zaposlenimi trenutno ne razpolaga z zadostnim številom javnih uslužbencev, ki bi nove naloge lahko izvajali. Ob tem je potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva za materialne stroške in investicije, so sporočili.

Gre za pomemben korak h krepitvi uresničevanja in varstva človekovih pravic na ravni države, ki varuhu prinaša nove pristojnosti na področju zagovorništva otrok, ustanovitve sveta za človekove pravice in centra za človekove pravice, so prepričani v vladi.

Med ostalimi prejemniki sredstev je vlada Zagovorniku načela enakosti zagotovila dodatna sredstva v višini 35.000 evrov. Ministrstvo za kulturo pa bo za dozidavo in adaptacijo zgradbe SNG Opera in balet Ljubljana prejelo 2.109.616,81 evra.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo za stroške dela prejelo 86.672,50 evrov, za materialne stroške pa 67.333,13 evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa bo prerazporedilo pravice porabe v okviru svojega finančnega načrta, in sicer na proračunsko postavko investicije v raziskovalno dejavnost v višini 50.000 evrov.