c S
Nadzorniki Mercatorja danes o lanskem poslovanju 25.04.2018 07:36 Ljubljana, 25. aprila (STA) - Nadzorni svet Mercatorja se bo danes seznanil s poslovanjem družbe in skupine v letu 2017. Kolikšen bo končni izkupiček lanskega leta, bo znano v četrtek, ko bo družba poročilo o poslovanju tudi objavila, podrobneje pa bo poslovanje na novinarski konferenci predstavil tudi predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić.

Skupina Mercator je leto 2016 sklenila z 72,7 milijona evrov čiste izgube, razloge za tolikšno izgubo pa so v družbi pripisali prenovi trgovin, naporom za zvišanje konkurenčnosti in slabitvam terjatev do družb v sistemu Agrokorja, pod okrilje katerega sodi Mercator.

Lani, ko se je sistem Agrokor skoraj finančno zlomil, kar je vodilo do imenovanja izredne uprave, Mercator pa je aprila po odstopu Tonija Balažiča dobil novega predsednika uprave, je Mercator v prvih devetih mesecih na ravni skupine ustvaril 9,9 milijona evrov čistega dobička, matična družba Poslovni sistem Mercator pa je beležila 15,3 milijona evrov čistega dobička. Izboljšala se je poslovna uspešnost in učinkovitost poslovanja, kar se je izkazalo tudi v višjem devetmesečnem bruto dobičku iz poslovanja (EBITDA), ki je nanesel 89,2 milijona evrov.

Družba je lani izvedla tudi prvi posel v okviru projekta monetizacije. Decembra je s podjetjem Retail Center iz Beograda podpisala 46 milijonov evrov vredno pogodbo o prodaji Mercator centra Beograd in pogodbo o dolgoročnem najemu dela trgovskega centra, s katerim želi poleg odprodaje poslovno nepotrebnih nepremičnin zmanjšati finančne obveznosti, ki skupaj z obrestmi znašajo približno 800 milijonov evrov.

Če se bodo Mercatorju načrti uresničili, bi z monetizacijo nepremičnin zbrali 350 milijonov evrov. Kupnina bo šla za poplačilo dela obveznosti do bank, del tega denarja pa bi namenili tudi za gradnjo nujno potrebnega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani.

Že decembra je nadzorni svet Mercatorja potrdil poslovni načrt za leto 2018, ki predvideva 2,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Ti naj bi do leta 2021 narasli na 2,5 milijarde evrov. Izboljšanje poslovanja bo vidno tudi v izboljšanju EBITDA, ki bo letos po načrtih znašal 97 milijonov evrov.

Potem ko je Agrokor zaradi insolventnosti pristal v postopku izredne uprave, so upniki Agrokorja ta mesec dosegli načelni sporazum o ključnih elementih poravnave, ki naj bi ga podpisali do 10. julija. Pričakovati je, da bo največji lastniški delež šel v roke bank upnic, ki naj bi trgovinsko dejavnost, torej Mercator in hrvaški Konzum, konsolidirale ter jo prodale strateškemu partnerju.