c S
Sklad stanovalce v Zelenem gaju poziva k dogovoru glede garancije 24.04.2018 13:24 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Stanovanjski sklad RS je pripravljen umakniti tožbo, ki jo je lani vložil proti lastnikom stanovanj in upravniku v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani, če bodo ti vrnili del garancije, ki je bil po mnenju sklada unovčen neupravičeno. Sklad, ki del napak priznava in jih je pripravljen odpraviti, zahteva vrnitev več kot 990.000 evrov.

Stanovalci in upravnik Aktiva upravljanje so od garancije v skupni višini 1,15 milijona evrov unovčili 1,09 milijona evrov. Sklad priznava, da je napak za okoli 146.000 evrov, zato zahteva vrnitev okoli 993.000 evrov. Za tožbo se je odločil zato, ker je bil zahtevek za unovčenje v po oceni sklada nesorazmernem delu vezan na hipotetične napake.

"Napake na skupnih delih in napravah bi bile upravičene, če bi nastale. Vendar niso nastale; do danes, torej leto dni po unovčenju, o njih nismo bili obveščeni," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejala pomočnica direktorja Stanovanjskega sklada RS Mojca Štritof-Brus.

V skladu pravijo, da se skoraj polovica stanovalcev - za unovčenje je potrebno soglasje polovice vseh - z unovčenjem ni strinjala, bodo pa morali plačati del sodnih stroškov, ker imajo od unovčene garancije koristi vsi stanovalci.

Sklad po besedah pomočnice direktorja do danes odgovora na tožbo - potem ko je bila garancija unovčena marca lani, je sklad tožbo vložil septembra lani, vročena pa je bila februarja letos - še ni prejel. Če bodo stanovalci sredstva vrnili, bo sklad tožbo umaknil, je napovedala.

Pri zatrjevanih napakah gre med drugim za zamakanje v podzemnih garažah, glede česar direktor sklada Črtomir Remec, sicer magister gradbeništva, pravi, da se v gradbeništvu napake dogajajo in da skoraj ni primera, da v tovrstnih garažah ne bi zamakalo.

"Kar je naša krivda, kar izhaja iz gradnje, smo pripravljeni popraviti. Ne pa tudi vsega tistega, kar bi nekateri kupci, ki so kupili golfa, mislijo pa, da so audija ali kaj več, radi od nas dobili," je dejal in spomnil, da so bila ta stanovanja prodana po nižjih cenah od tržnih.

Med domnevnimi napakami pa so po njegovih besedah tudi takšne, ki so posledica neustreznega vzdrževanja - npr. zamakanje na terasah zaradi neočiščenih odtokov ali neuporabno zunanje stopnišče zaradi neodstranitve snega in ledu - ali nedovoljenih posegov v stanovanjih, kar je odgovornost upravnika.

Sklad je v zadnjih 10 letih stanovanja prodajal na 42 lokacijah v 19 mestih. Trenutno ima odprtih šest sodnih postopkov v treh mestih, pri čemer je en postopek sprožil sam, ostalih pet pa lastniki in upravniki, nanašajo pa se na stanovanja, ki so bila prodana pred letom 2006, je povedal Remec. Po njegovih besedah se zavedajo, da večina težav, ki so predmet sodnih sporov, izhaja iz neodzivnosti in stečajev izvajalcev del. V teh primerih so že ukrepali in angažirali 30 izvajalcev, ki napake sedaj odpravljajo.

Sklad je med letoma 2009 in 2017 za sodne postopke namenil skupno 5,7 milijona evrov. Zavedajo se, da je to veliko denarja, pravi Remec, zato ne nameravajo odpravljati napak, za katere sklad ni odgovoren, ker denar potrebuje za gradnjo najemnih stanovanj.

Remčev cilj je, da bi sklad do leta 2020 zagotovili 2000 novih najemnih stanovanj, do leta 2025 - če bodo potrjeni predlagani načrti in bo sklad izkoristil novo zakonsko možnost za zadolžitev v višini 30 odstotkov kapitala - pa skupno 10.000, kar bi bilo trikrat toliko kot leta 2015, ko je prevzel vodenje sklada. Po njegovih besedah so tik pred začetkom gradnje projekti najemnih stanovanj v Ljubljani (Novo Brdo v neposredni bližini Zelenega gaja), Mariboru in Kranju.