c S
Za prenovo ptujske tržnice prispele tri ponudbe s ceno 24.04.2018 13:21 Ptuj, 24. aprila (STA) - Na ptujski občini so danes po večkratni preložitvi zaradi revizijskega postopka razpisnih pogojev vendarle odprli ponudbe za evropsko sofinancirani projekt prenove mestne tržnice. Razpisna komisija je prejela štiri ponudbe, pri čemer je bila ena prazna. Ponudbe so se gibale med 4,5 in 6,5 milijona evrov.

Cenovno najugodnejšo ponudbo so oddale Javne službe Ptuj, podjetje v lasti mestne občine, ki je tržnico skupaj s partnerjem, družbo Hermes GP, pripravljeno prenoviti za dobrega 4,5 milijona evrov. Nekaj več kot pet milijonov evrov vredna je ponudba konzorcija podjetij KPL in Makro 5, najvišja pa je bila ponudba podjetij CGP in Cestnega podjetja Ptuj, ki se je približala 6,5 milijona evrov.

Kot je povedal vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na občini Andrej Trunk, bodo vse nadaljnje postopke v zvezi z izbiro ponudnika peljali v skladu z zakonom, transparentno in gospodarno. Komisija bo zato v naslednjih tednih ponudbe podrobno pregledala in na podlagi meril, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, izbrala ekonomsko najugodnejšo.

Ponudnike, ki so oddali nepopolne vloge, bodo pozvali, da jih v ustreznem roku primerno dopolnijo, si pa želijo postopek izbire zaključiti čim prej, če seveda med postopkom ne bo novih zapletov s pritožbami.

Kot je ob tem dodal podžupan Gorazd Orešek, si želijo, da bi z deli začeli čim prej in tako uspešno počrpali evropski denar, ki jim je na voljo. Vseeno pa je Orešek danes potrdil, da še vedno obstaja tudi možnost, da se župan odloči za razveljavitev razpisa, kar so nenazadnje zahtevali tudi mestni svetniki. Sam meni, da ni v razpisu nič nezakonitega ali spornega, a zadnjo besedo bo imelo upravno sodišče, ki se bo o izglasovanem sklepu svetnikov še moralo izreči.

Brez pripomb pri odpiranju ni šlo, saj direktor najugodnejšega ponudnika Alen Hodnik pravi, da sama ponujena cena, ki je bila od štirih kriterijev edina javno prebrana, predstavlja 80 odstotkov končne ocene.

"Brez, da poznamo podatke glede preostalih treh meril, torej referenc, hitrejšega roka izvedbe in morebitne podaljšane garancije, ne moremo vedeti, kdo je pravzaprav sploh ekonomsko najugodnejši," je dejal Hodnik, ki že vnaprej ve, da sami nimajo zadostnih referenc, zato so bili prisiljeni iskati partnerja in ga s težavo tudi našli.

Kot predvideva razpis, bo izbrani izvajalec z deli začel takoj po sklenitvi pogodbe, pri čemer je kot maksimalni čas gradnje predvidenih sedem mesecev. Naložbo bo ptujska občina pokrila s sredstvi iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).