c S
Gospodarsko razpoloženje aprila spet boljše 24.04.2018 11:29 Ljubljana, 24. aprila (STA) - Gospodarska klima v Sloveniji se je aprila po dveh mesecih poslabšanja tako na mesečni ravni kot v medletni primerjavi izboljšala. Na mesečni ravni se je ob tem izboljšalo zaupanje v vseh sektorjih z izjemo predelovalnih dejavnosti, kjer se je tretji mesec zapored poslabšalo, je danes objavil državni statistični urad.

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila aprila s 13,2 odstotne točke za 1,1 odstotne točke višja kot marca in za 1,4 odstotne točke višja kot aprila lani. Razpoloženje je ob tem še vedno bistveno boljše od dolgoletnega povprečja, saj vrednost kazalnika tega presega za 14,5 odstotne točke.

Na izboljšanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali podkazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, katerega vrednost se je dvignila za 0,7 odstotne točke, podkazalnik zaupanja v trgovini na drobno, katerega vrednost je narasla za 0,4 odstotne točke, med potrošniki (+0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (+0,1 odstotne točke). Negativno pa je na mesečno spremembo vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (-0,5 odstotne točke).

Na izboljšanje kazalnika gospodarske klime sta medtem vplivala kazalnika zaupanja med potrošniki in v gradbeništvu, katerih vrednost je glede na lanski april narasla za 1,3 in 0,8 odstotne točke. Negativno pa sta na letno spremembo vplivala kazalnika zaupanja v storitvenih in predelovalnih dejavnostih (-0,4 in -0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno na letno spremembo ni vplival.

Statistični urad je danes objavil tudi izsledke aprilske raziskave o poslovnih tendencah.

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je znižal že tretji mesec zapored, njegova vrednost pa je bila za dve odstotni točki nižja kot marca in za eno odstotno točko nižja od aprila lani. Glede na dolgoletno povprečje je bila še vedno višja za osem odstotnih točk.

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila aprila 86,3-odstotna ali za 1,1 odstotne točke višja kot v januarju. V 70 odstotkih podjetij so bile proizvodne zmogljivosti izkoriščene več kot 80-odstotno.

Največji delež podjetij doslej, 36 odstotkov, je kot omejitveni dejavnik proizvodnje navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev. Večja omejitvena dejavnika še naprej ostajata tudi nezadostno domače in nezadostno tuje povpraševanje.

Aprila je vlagalo 97 odstotkov podjetij, kar je za dve odstotni točki več kot ob zadnji preverbi novembra lani. Podjetja ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja letos glede na leto 2017 v povprečju višja za 15 odstotka.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila medtem aprila za osem odstotnih točk višja kot marca in za eno odstotno točko nižja kot aprila 2017, hkrati pa za eno odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja.

Največ podjetjem v trgovini na drobno je njihovo dejavnost oteževala konkurenca v sektorju, ta dejavnik je navedlo 57 odstotkov podjetij. Sledili so visoki stroški dela in nizko povpraševanje.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila aprila za eno odstotno točko višja kot marca in za 15 odstotnih točk višja kot aprila lani, hkrati pa za 41 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Najpogosteje navedeni omejitveni dejavnik pri poslovanju gradbenih podjetij so bili tudi aprila slabi vremenski pogoji, navedlo ga je 42 odstotkov podjetij. Sledila sta jim pomanjkanje usposobljenih delavcev in velika konkurenca v dejavnosti. Med večje omejitvene dejavnike spadajo še visoki stroški dela in visoki stroški materiala.

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila aprila 2018 za tri odstotne točke višja kot marca in za dve odstotni točki nižja kot aprila lani. Bila je za 16 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Največ podjetjem v storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno povpraševanje, druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire, sledile so težave zaradi pomanjkanja delovne sile.