c S
Na kratko iz gospodarstva 24.04.2018 07:15 Ljubljana, 23. aprila (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je pozdravila odločitev, ki jo je tik pred zastaranjem kazenskega postopka zoper Marka Kryžanowskega zaradi zlorabe notranjih informacij sprejelo Višje sodišče RS v Ljubljani. Gre za drugo obsodilno sodbo zaradi zlorabe notranjih informacij, izrečeno v zadnjem letu. Kot pravijo v ATVP, daje sodba pozitiven signal slovenskemu kapitalskemu trgu in svarilo pred tovrstnimi dejanji, za ATVP kot nadzornika trga finančnih instrumentov pa "potrditev njenega pravnega naziranja in usmeritev glede nadzora nad tovrstnimi dejanji". Zloraba notranjih informacij predstavlja nedopusten poseg v integriteto trga finančnih instrumentov in eno izmed najhujših kršitev s področja trga finančnih instrumentov, so v objavi na svoji spletni strani zapisali v ATVP.

Abanka je na spletni strani Ljubljanske borze objavila letno poročilo za 2017, iz katerega izhaja, da je banka zaradi bistveno nižjega pozitivnega učinka na postavki rezervacij in oslabitev beležila za 44 odstotkov nižji čisti dobiček kot v letu 2016, znašal je 42,6 milijona evrov. Bilančna vsota Abanke se je lani nekoliko povečala na 3,7 milijarde evrov, upadle pa so čiste obresti. Krediti nebančnemu sektorju so se povečali za skoraj devet odstotkov, od tega so se krediti družbam povečali za 11 odstotkov, krediti prebivalstvu pa za 4,2 odstotka. Za slabe tri odstotke so se povečale tudi vloge (depoziti) nebančnega sektorja. Na ravni skupine (vanjo sta bila poleg matične banke vključena še Aleasing - lizinško dejavnost je Abanka sicer konec marca prodala banki Sparkasse - in skupina Anepremičnine) je Abanka lani ustvarila 41,6 milijona evrov čistega dobička.

Zavarovalniški holding Prva Group je lani na ravni skupine zabeležil 12,9 milijona evrov čistih prihodkov od zavarovalnih premij, kar je 10,7 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 4,2 odstotka na 4,8 milijona evrov, kaže danes na spletni strani Ljubljanske borze objavljeno revidirano letno poročilo.

Gorenjska banka je preklicala javni poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NFD Holding v stečaju. S pozivom, ki je bil 22. marca objavljen na spletni strani banke, 28. marca v časniku Finance, in 29. marca v časniku Delo, so prodajali terjatve skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, ki so 22. marca znašale nekaj več kot 5,28 milijona evrov. Zavarovane so z menicami, zastavno pravico na nekaterih delnicah družb Hoteli Bernardin in Istrabenz.

Delničarji Unicredit banke Slovenije so danes določili nadomestilo za člana nadzornega sveta Pasquala Giamboija. Giamboi je od 1. maja do izteka mandata upravičen do nadomestila za udeležbo in pripravo na sejo nadzornikov, pripravo in pregled gradiv, povezanih z delom nadzornega sveta, ki niso vezana na gradivo za posamezno sejo nadzornikov, upravičen do pavšala 10.000 evrov bruto na leto, ki se izplačuje mesečno. Poleg tega je upravičen do nadomestila za funkcijo predsednika revizijske komisije v višini 15.000 evrov bruto na leto, ki se ravno tako izplačuje mesečno. Banka mu bo povrnila tudi stroške, ki so neposredno vezani na posamezno sejo (npr. potni stroški in stroški nastanitve) in morebitne prispevke, ki so vezani na njegov poklic, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Delničarji Salusa so na skupščini 20. aprila med drugim sklenili, da se od 38,64 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 3,53 milijona evrov oz. 35 evrov na delnico, upravi in nadzornemu svetu pa so za delo v lanskem letu podelili razrešnico, izhaja iz zapisnika skupščina, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je minuli teden preklicalo pogojno sklenjeno sodno poravnavo v primeru tožbe, ki so jo sprožili zoper Luko Koper zaradi izpodbijanja in ničnosti lanskih skupščinskih sklepov o imenovanju treh novih nadzornikov družbe. Strokovni sodelavci VZMD so namreč ocenili, da manjšinski delničarji v Luki nimajo vzvoda oz. položaja, preko katerega bi lahko spremljali način odpravljanja nasprotja interesov in po potrebi pravočasno intervenirali. Tako v VZMD menijo, da bi veljavnost poravnave morala biti vezana na imenovanje neodvisnega nadzornika Luke, ki bi moral biti neodvisen od obstoječe delničarske večine in članov nadzornega sveta, ki trenutno predstavljajo delničarje. "Le tak član nadzornega sveta bi lahko sproti spremljal ustrezno obvladovanje nasprotij interesov pri delu nadzornega sveta ter opozarjal na morebitne nepravilnosti," so danes sporočili iz VZMD, kjer so sicer pripravljeni še naprej iskati možnosti sporazumne rešitve, če bi ta vključevala ustrezno jamstvo za 9880 manjšinskih delničarjev Luke.

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes v register vpisalo pripojitev družbe Teleing k družbi Telemach, je objavljeno na spletni strani Ajpesa.

Iz kočevskega Melamina so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili, da je nadzorni svet v petek med drugim sprejel revidirano letno poročilo družbe za lani in informacijo o poslovanju za prva dva meseca tega leta.