c S
Predlog za sanacijo Celjske kotline obstal pred odborom DZ 21.04.2018 07:30 Ljubljana, 20. aprila (STA) - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor danes zaradi obstrukcije članov iz SD, DeSUS, SDS in NSi ni nadaljeval seje, na kateri bi obravnaval predlog zakona za okoljsko sanacijo Celjske kotline ter predlog novele zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik. Odbor predlogov zakonov ne bo obravnaval.

DZ je predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline, ki ga je v postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga (SMC), na februarski seji ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Zdaj bi ga moral obravnavati matični odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, in sicer je bil na dnevnem redu seje odbora 11. aprila, a so sejo zaradi obstrukcije članov iz SDS, SD in DeSUS pri tej točki prekinili.

Nadaljevanje je bilo sklicano za danes. Predsednik odbora Igor Zorčič (SMC) je ugotovil, da člani odbora iz SD, DeSUS, SDS in NSi sejo obstruirajo in odbor ni sklepčen, zato je sejo končal. Napovedal je, da seje odbora s predlogoma zakona za okoljsko sanacijo Celjske kotline in novele zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik ne namerava več sklicevati.

Zakon za sanacijo Celjske kotline bi po predlogu vzpostavil soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celja. Podrobneje bi opisal splošne in specifične ukrepe za sanacijo, poudarek pa bi bil na onesnaženi zemlji na otroških igriščih in spremljanju zdravstvenega stanja otrok.

Novela zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisano Vojko Šergan (SMC), bi določila podaljšanje obdobja financiranja zapiranja rudnika. Obstoječi zakon namreč predvideva postopno zapiranje rudnika do konca letošnjega leta, vsa predvidena dela pa predvsem zaradi preteklih varčevalnih ukrepov še niso bila izvedena, sredstva pa ne porabljena.