c S
Za izboljšanje poplavne varnosti celjska občina v zamenjavo parcel 22.04.2018 09:07 Celje, 21. aprila (STA) - Celjska občina bo z namenom izboljšanja poplavne varnosti družbi CEP, ki je letos končala prenovo dvora Lanovž, ponudila zamenjavo parcele ob dvorcu v lasti občine za parcelo CEP v Medlogu. Okoljsko ministrstvo namerava namreč v Medlogu zgraditi začasen protipoplaven nasip, a mu CEP ne dovoli služnostne pravice.

Kot so za STA povedali na celjski občini, občina menjalne pogodbe še ni sklenila, zato podatka o ocenjeni vrednosti omenjenih parcel ne more razkriti. V skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se menjalna pogodba lahko sklene pod pogojem, da vrednost dražje nepremičnine ni več kot 20 odstotkov višja od vrednosti cenejše nepremičnine, navajajo na občini.

Celjska občina pa si želi, da bi ministrstvo, ki je investitor izgradnje začasnega protipoplavnega nasipa, lahko čim prej začelo z gradnjo. Zato si po vseh svojih močeh prizadeva, da bi v last občine pridobila zemljišča, za katera sedanji lastniki okoljskemu ministrstvu ne želijo podeliti služnostne pravice, ki je nujno potreba za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj.

"Družbi CEP, ki je v Medlogu lastnica dela zemljišča in ministrstvu ni pripravljena dati služnostne pravice, smo ponudili v zamenjavo zemljišče ob dvorcu Lanovž. Občina namreč denarja za odkup parcele v Medlogu nima," so pojasnili na občini.

Izrazili so tudi upanje, da bo CEP, ki je pred tremi leti kupil propadajoči dvorec Lanovž in ga pod nadzorom območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije celovito prenovil, obnovil tudi parkovne površine ob dvorcu. Po veljavnem prostorskem načrtu je namreč v parku ob Lanovžu prepovedano kar koli graditi, zato so po mnenju celjske občine namigi, ki so se v zadnjem času pojavili v javnosti, da bi CEP spremenil namembnost parka, "nesmiselni in brez kakršne koli pravne osnove".