c S
Delničarji Svetovne banke podprli povečanje kapitala za razvoj 23.04.2018 07:44 Washington, 22. aprila (STA) - Države članice Svetovne banke so na koncu spomladanskega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke v soboto v Washingtonu podprle povečanje kapitala banke za razvoj, kar je na svojem zasedanju podprl tudi skupni Razvojni odbor banke in IMF.

Razvojni odbor sporoča, da so pričakovanja o rasti v bližnjem obdobju zelo dobra, vendar pa se države v razvoju pri dohajanju razvitih soočajo z izzivi. Svetovna banka je zato ustrezna ustanova, da se spopade z globalnimi izzivi in revnejšim pomaga dosegati razvojne cilje.

Članice Svetovne banke so se strinjale, da Mednarodni banki za obnovo in razvoj (IBRD) namenijo 7,5 milijarde dolarjev dodatnega kapitala, Mednarodni finančni korporaciji pa 5,5 milijarde dolarjev. Gre za sredstva, ki jih bodo morale plačati države donatorke.

Svetovna banka lahko iz raznih virov zbere še 52,6 milijarde dolarjev kapitala in s tem se bo njena posojilna sposobnost do leta 2030 povečala na 100 milijonov dolarjev.

Predsednik Svetovne banke Jim Yong Kim je povečanje kapitala označil za zgodovinski dogovor, ki izraža zaupanje delničarjev v svetovno sodelovanje. "Povečanje kapitala je za nas bistvenega pomena, saj lahko mobiliziramo dodatne vire za razvoj ljudi, ki jim služimo," je dejal.

Razvojni odbor je potrdil tudi zavezo delničarjev dvojnemu cilju, to je končanju ekstremne revščine in povečanju enakomernejše delitve blaginje po svetu.

Izjava razvojnega odbora med drugim še pozdravlja potrjeni paket reform, izraža skrb zaradi naraščanja javnega dolga v državah v razvoju in poziva banko ter sklad, naj pomagata pri zmanjšanju tega dolga.

Pozdravlja se tudi zaveza do zaščite najbolj ranljivih v družbi, zaveza proti spolnemu nasilju in promocijo razvojnih praks, ki so prijazne okolju.