c S
Celjski občini za nakup 10 avtobusov nepovratna sredstva 23.04.2018 07:44 Celje, 22. aprila (STA) - Celjska občina je od Eko sklada dobila odločbo o dodelitvi nepovratne finančne spodbude v višini nekaj več kot 922.000 evrov za nakup 10 avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Celotna vrednost nakupa avtobusov znaša 1,1 milijona evrov, nepovratna finančna spodbuda pa je določena v višini 80 odstotkov cene posameznega vozila.

Celjska občina je lani sprejela celostno prometno strategijo, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. Mesto Celje je prepoznalo problematiko naraščajočega prometa, s katero se ne soočajo le evropska, temveč tudi slovenska mesta. Eden od ukrepov je uvedba javnega avtobusnega potniškega prometa, ki bo povečala mobilnost v Celju in posledično zmanjšala potrebo po uporabi osebnih motornih vozil za vsakodnevne migracije, so sporočili s celjske občine.

Občina pa bo najprej ponudila kakovostno storitev avtobusnih prevozov, sodobne avtobuse in dobre linije, pri čemer je zelo pomembna tudi pogostost prevozov. Poleg tega bo na različne načine spodbujala uporabo javnega potniškega prometa.

Občina je na Eko sklad vlogo, s katero je zaprosila za subvencijo za nakup avtobusov na stisnjen zemeljski plin, oddala marca. Občina bo najprej kupila 10 takšnih avtobusov. Javni potniški promet bo predvidoma vzpostavljen do konca leta, ko bodo v naselju Trnovlje izgradili polnilno postajo za avtobuse na stisnjen zemeljski plin.