c S
Celjska bolnišnica letos s predvidoma 3,7 milijona evrov izgube 23.04.2018 07:45 Celje, 22. aprila (STA) - Svet zavoda celjske bolnišnice je na aprilski seji obravnaval sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti bolnišnice ter ga tudi sprejel. Iz sanacijskega programa, ki ga bodo uresničevali do leta 2021, izhaja, da bo bolnišnica letos poslovala s predvidoma 3,7 milijona evrov izgube.

Na podlagi sanacijskega programa bo celjska bolnišnica do leta 2021 postopno zmanjševala izgubo, saj bodo zastavljeni ukrepi učinkovali v različnih časovnih obdobjih, so sporočili iz celjske bolnišnice, ki je lani z interventnimi sredstvi izgubo s 5,9 milijona evrov zmanjšala na milijon evrov.

Kratkoročni ukrepi bodo začeli učinkovati takoj, dolgoročni pa bodo pozitivne učinke začeli prinašati vse do konca leta 2020. Učinek sanacijskih ukrepov je v letu 2018 ocenjen na približno dva milijona evrov in za ta znesek zmanjšuje negativni rezultat, ki ga v letu 2018 predvideva letošnji finančni načrt celjske bolnišnice.

Letošnji finančni načrt pa predvideva, da bo kljub učinku sanacijskih ukrepov in zvišanju cen zdravstvenih storitev za pet odstotkov, bolnišnica v letu 2018 poslovala s 3,7 milijona evrov izgube. Vzrok takšnemu rezultatu poslovanja v letu 2018 je predvsem dvig plač iz naslova sprememb kolektivnih pogodb iz leta 2017 ter sprostitev napredovanj in ukrepov po zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,so navedli v celjski bolnišnici.

Svet zavoda se je z vsebino sanacijskega programa in finančnega načrta za leto 2018 seznanil, ju obravnaval, oba dokumenta pozitivno ocenil in ju predal v nadaljnjo obravnavo ministrstvu za zdravje. Sanacijski program bo zdaj obravnaval še sanacijski odbor in ga nato predložil v potrditev ministrici za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Milojki Kolar Celarc. Ko bo sanacijski program potrjen, pa bo svet zavoda lahko dokončno potrdil še letošnji finančni načrt, saj takšno proceduro predpisuje interventni zakon.