c S
Aprila izboljšanje razpoloženja potrošnikov 20.04.2018 11:01 Ljubljana, 20. aprila (STA) - Razpoloženje potrošnikov se je aprila po manjšem poslabšanju v prejšnjih dveh mesecih ponovno izboljšalo. S tem ostaja na najvišji ravni do sedaj, saj je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov precej nad dolgoletnim povprečjem, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada. Potrošniki so zadovoljni tudi s finančnim stanjem v gospodinjstvih.

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je aprila glede na prejšnji mesec zvišal za dve odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bil višji za 21 odstotnih točk.

Zvišale so se vrednosti vseh štirih kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov. Vrednosti kazalnikov pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede števila brezposelnih sta se izboljšali vsaka za tri odstotne točke, glede varčevanja za dve odstotni točki in glede gospodarskega stanja v državi za eno odstotno točko.

Tudi vsi drugi kazalniki so se na mesečni ravni izboljšali, razen kazalnika primernost trenutka za večje nakupe, ki se je poslabšal. Kazalniki, ki merijo mnenje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu, so se v primerjavi z marcem izboljšali. Trend rasti, ki se je začel pred nekaj leti, še vedno traja, so izpostavili na statističnem uradu.

Kazalnika, ki merita mnenje potrošnikov o finančnem stanju v njihovih gospodinjstvih v zadnjih 12 mesecih in njihovo pričakovanje za naslednjih 12 mesecev, sta aprila dosegla najvišjo vrednost v celotnem obdobju, odkar so leta 1996 v Sloveniji začeli spremljati mnenje potrošnikov. Tudi vrednost kazalnika trenutno finančno stanje v gospodinjstvu je aprila dosegla predkrizno raven.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v primerjavi z lanskim višja za sedem odstotnih točk, glede na povprečje prejšnjega leta pa za pet odstotnih točk. Vrednost se je na letni ravni zvišala zaradi bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov o gospodarskem stanju v državi (za osem odstotnih točk), o številu brezposelnih (za osem odstotnih točk), glede varčevanja (za pet odstotnih točk) in o finančnem stanju v gospodinjstvu (za štiri odstotne točke).

Kazalniki, ki jih statistični urad meri v vsakem četrtletju, so se glede na januar poslabšali. Kazalnika pričakovanje glede nakupa avtomobila in pričakovanje glede obnove stanovanja sta se poslabšala vsak za tri odstotne točke. Kazalnik pričakovanje glede nakupa stanovanja pa ima enako vrednost kot januarja.

Vendar pa to poslabšanje ni bilo izrazitejše, saj so namere potrošnikov o večjih investicijah ostale skoraj enake tistim iz letošnjega januarja. Aprila je o morebitni prenovi stanovanja v naslednjih 12 mesecih razmišljalo 23 odstotkov potrošnikov, o morebitnem nakupu avtomobila 10 odstotkov in o morebitnem nakupu stanovanja štirje odstotki.