c S
Marca izdanih skoraj 30 odstotkov gradbenih dovoljenj več kot februarja 20.04.2018 11:01 Ljubljana, 20. aprila (STA) - V Sloveniji je bilo marca izdanih 511 dovoljenj za gradnjo stavb, kar je 28 odstotkov več kot februarja. Kot so sporočili s statističnega urada, je bilo več gradbenih dovoljenj pridobljenih tako za stanovanjske stavbe (39 odstotkov več) kot za nestanovanjske stavbe (21 odstotkov več).

Celotna površina načrtovanih stavb bo merila 125.631 kvadratnih metrov, kar je za 55 odstotkov več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi februarja.

Od v marcu izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 98 odstotkov izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 29 odstotkov višje kot v februarju in za 14 odstotkov nižje kot marca lani.

Površina predvidenih novih gradenj je bila za 55 odstotkov večja kot v prejšnjem mesecu in za 15 odstotkov manjša kot marca lani.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi marca, je bila predvidena gradnja 281 stanovanj, to je skoraj 100 stanovanj več kot februarja. Od vseh v marcu predvidenih stanovanj jih je 50 načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, sedem v nestanovanjskih stavbah, vsa preostala pa v enostanovanjskih stavbah.

Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 162 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 75 kvadratnih metrov.

Z izdajo gradbenih dovoljenj je bilo predvidenih za 59 odstotkov več gradenj novih stanovanj kot februarja in 10 odstotkov več kot marca lani. Njihova površina naj bi bila 48 odstotkov večja kot februarja in tri odstotke večja kot marca lani.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi marca, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 68. Sledita gorenjska (50 stanovanj) in podravska statistična regija (49 stanovanj).

V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanih marca, načrtovanih manj stanovanj. Najmanj, le tri stanovanja, v zasavski statistični regiji.