c S
V svetu se globalna finančna vključenost izboljšuje 20.04.2018 07:09 Washington, 19. aprila (STA) - Poročilo Svetovne banke o finančni vključenosti odraslih po svetu Globalni Findex ugotavlja, da se ta povečuje, a razkorak predvsem med spoloma ter bogatimi in revnimi državami ostaja. Račune pri bankah ali ponudnikih plačevanja prek mobilnikov je imelo lani 69 odstotkov odraslih oseb na svetu ali 3,8 milijarde ljudi.

Najnovejše poročilo, ki ga Svetovna banka dela na tri leta, kaže, da je med letoma 2014 in 2017 račune odprlo 515 milijonov odraslih po svetu. Leta 2014 je imelo račune odprto 62 odstotkov odraslih prebivalcev sveta, leta 2011 pa 51 odstotkov. Odprtje računa je pokazatelj izhoda iz revščine.

Na svetu je trenutno 1,7 milijarde odraslih brez bančnih računov. Okrog 200 milijonov, ki jih dela v zasebnem sektorju, dobiva plače v gotovini, okrog 200 milijonov pa v kmetijskih pridelkih.

Med regijami so razlike velike. V Podsaharski Afriki se največ finančnih transakcij opravi prek mobilnih telefonov. V vzhodni Aziji in Pacifiku ima 71 odstotkov odraslih bančni račun, digitalne transakcije pa naraščajo še posebej na Kitajskem, kjer račune prek interneta plačuje 57 odstotkov odraslih.

V Evropi in srednji Aziji je lastništvo finančnih računov naraslo z 58 na 65 odstotkov odraslega prebivalstva. V Evropi je k temu pripomogla digitalizacija plačil vlad, kot na primer način izplačevanja plač in pokojnin.

Latinska Amerika in Karibi zaostajajo, na Bližnjem vzhodu in na severu Afrike pa so posebej opazne razlike med spoloma. Račune ima 52 odstotkov odraslih moških in le 35 odstotkov odraslih žensk.

Globalni Findex je baza podatkov o tem, kako ljudje v 144 državah sveta uporabljajo finančne storitve ter o tem, kako ljudje varčujejo, si sposojajo, plačujejo in upravljajo s temi tveganji. Oblikovala jo je Svetovna banka skupaj s fundacijo Billa in Melinde Gates ter inštitutom Gallup.