c S
Koprski občinski svet v spremembo statuta občine 20.04.2018 07:09 Koper, 19. aprila (STA) - Koprski občinski svet je na današnji seji po skrajšanem postopku s 24 glasovi za in štirimi proti sprejel novelo občinskega statuta, ki med drugim z občinskega sveta na župana prenaša določene pristojnosti s področja ravnanja z občinskim premoženjem. Iz vrst opozicije je bilo slišati več opozoril pred naglico pri sprejemanju tako pomembnega akta.

Nov statut Mestne občine Koper med drugim posega v pristojnost občinskega sveta, da odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja. Občinski svet po novem sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem in program razpolaganja s kapitalskimi naložbami, odločanje o pravnih poslih ravnanja s pravnim premoženjem občine in sklepanja pravnih poslov pa prehaja med pristojnosti župana.

Župan poleg tega po novem daje tudi predhodna mnenja v postopkih imenovanj ravnateljev oz. direktorjev javnih vrtcev in šol ter drugih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja. Obsežen prenovljen statut se dotika tudi področja pristojnosti svetov krajevnih skupnosti.

Že pred obravnavno dokumenta je več svetnikov pozvalo, da bi si za obravnavo tako obsežnega besedila morali vzeti več časa in danes opraviti zgolj prvo branje predloga.

Direktorica občinske uprave Sabina Mozetič je zavrnila pomisleke, da se spremembe sprejema z naglico. "Statut je bil pripravljen z veliko skrbnostjo," je povedala in pojasnila, da so želeli doseči, da bi se nov mandat občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti začeli z usklajenim statutom.

Po besedah Mozetičeve gre namreč pri novem statutu v pretežni meri za uskladitev z veljavno zakonodajo s področja lokalne samouprave. Direktorica občinske uprave je poudarila, da so bile v pripravo besedila vključene vse krajevne skupnosti, ki ohranjajo dosedanje pristojnosti glede upravljanja s premoženjem krajevnih skupnosti, dodatno pa jim daje možnost podajanja mnenj in predlogov občinskemu svetu.

Glede pristojnosti župana v postopkih imenovanj ravnateljev je Mozetičeva izpostavila, da zakon ne določa, da bi bilo podajanje mnenj izrecna naloga občinskega sveta, da pa tudi sicer odločitev župana ni zavezujoča za svete zavodov.

Pomisleke do sprememb statuta je izrazilo več opozicijskih svetnikov. Kot je ocenila Maja Tašner Vatovec (Levica), je spreminjanje občinskega statuta pol leta pred lokalnimi volitvami "nehigiečino in oportunistično". Sprejem takšnega dokumenta po njenem zahteva tehten premislek in široko soglasje, zato je sprejemanje sprememb statuta po skrajšanem postopku netransparentno. Konkretno pa je Tašner Vatovčeva izpostavila po njenem mnenju sporno krepitev vloge in pristojnosti župana.

Pred drugim branjem so svetniki sicer vložili številne predloge dopolnil, a noben ni bil sprejet.

Občinski svet je danes med drugim sprejel tudi zaključni račun občinskega proračuna za leto 2017 in se seznanil s poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v lanskem letu. Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki občine po zaključnem računu znaša slabih 574.000 evrov, pri čemer so skupni odhodki in izdatki v lanskem letu znašali 55,5 milijona evrov.

Svetniki so danes določili tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Priznanje 15. maj bo tako prejel Igor Vučič za dolgoletno požrtvovalno, odgovorno in predano delo s področja obveščanja javnosti, zlasti vojnega poročanja s kriznih žarišč. Poleg tega bodo letos podelili tri priznanja z veliko plaketo, in sicer Mojci Brajnik za delo na področju izobraževanja starejših in promocije vseživljenjskega učenja, Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Koper ter Prostovoljnemu gasilskemu društvu Babiči.