c S
Na posvetu poudarili pomen fundacij za razvoj Slovenije 19.04.2018 15:20 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Ustanova dr. Antona Trstenjaka je ob 25-letnici svojega delovanja danes v prostorih državnega sveta pripravila posvet o prispevku fundacij k razvoju Slovenije. Razpravljavci so soglašali, da so fundacije v razvitih družbah eden od stebrov medgeneracijskega upravljanja, prenosa vrednot ter razvojno-poslovnih iniciativ in kapitala.

Fundacije so pomembne organizacije civilne družbe, ki služijo tako skupnemu kot tudi javnemu interesu, je poudaril direktor Ustanove Slovenska znanstvena fundacija Edvard Kobal. Od drugih organizacij civilne družbe se fundacije po njegovih besedah razlikujejo v tem, da so hkrati programske in tudi denarne organizacije z lastnim finančnim načrtom.

Kobal je fundacije označil za nosilke sprememb v družbi: "Spremembe so jim načeloma vedno dobrodošle, hkrati pa so jih z lastnimi aktivnostmi zmožne tudi izpeljati v določenem časovnem obsegu. Fundacije so tako inovatorice, uvajalke družbenih sprememb." Večina jih je po njegovi oceni izredno naprednih in kooperativnih.

Fundacije delujejo kot posrednice med tistimi, ki potrebujejo podporo družbe, in tistim, ki so podporo pripravljeni zagotoviti, pri tem pa želijo, da prenos denarja od dajalca do potrebnega poteka na veljaven, legalen način, je pojasnil Kobal. Zavzel se je, da bi bila javna uprava na vseh ravneh v partnerskih odnosih s fundacijami.

Razpravljavci so tudi soglašali, da pogostokrat prav fundacije kot izjemno kritične organizacije sprožajo v javnosti reševanje najbolj aktualnih družbenih problemov ne le verbalno, ampak in predvsem v obliki projektov. Ob tem so opozorili, da se fundacije v Sloveniji soočajo z neustreznim pravnim in davčnim okoljem.

Leta 2005 je prišlo do manjše poprave zakona o ustanovah, ki pa po mnenju razpravljavcev ni prinesla bistvenih in potrebnih izboljšav v prid donatorjev in drugih vrst podpornikov ter tudi samih fundacij kot nepridobitnih, a kljub temu splošno-koristnih ali dobrodelnih organizacij. Zato so pozvali k pripravi novega zakona o ustanovitvi in delovanju fundacij.

Direktor Ustanove Imago Sloveniae - Podoba Slovenije in državni svetnik Janoš Kern je poudaril, da je potrebno pripraviti tudi paket davčne zakonodaje, ki bo naklonjena fundacijam in njenim podpornikom. Zaradi šibkih davčnih olajšav namreč številne fundacije mirujejo ali pa so prenehale delovati, saj potencialni podporniki niso motivirani za sodelovanje.

"Če so razvite evropske države uspele fundacijam zagotoviti primerno podporno okolje, ni razlogov, da tega ne bi naredila tudi Slovenija," je dejal predsednik upravnega odbora Ustanove dr. Antona Trstenjaka Dušan Gerlovič. Po njegovi oceni je slovenska zakonodaja na tem področju "površna, nepopolna in zelo konzervativna".

Gerlovič je izrazil upanje, da se bo "slovenska strankokracija" vendarle otresla nezaupanja v civilno družbo in se v polni meri zavedla pomena fundacij ter posodobila zakonodajo. Kobal je dodal, da bi se pri tem Slovenija lahko zgledovala po skandinavskem in renskem oziroma nemškem modelu ureditve.

Sicer je Ustanova dr. Antona Trstenjaka pripravila posvet v sodelovanju s Slovensko znanstveno fundacijo in ustanovo Imago Sloveniae.