c S
V zbirnem kadrovskem načrtu oseb javnega prava nekoliko manj zaposlitev 19.04.2018 14:03 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes sprejela zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava za leti 2018 in 2019, število dovoljenih zaposlenih se v obeh letih glede na lani sprejet načrt za letos zmanjšuje za štiri. V odgovoru na poslansko vprašanje so zapisali še, da je bilo ta mandat zaposlenih 76 oseb, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja.

Kot so zapisali v sporočilu po današnji seji vlade, je število dovoljenih zaposlitev v danes sprejetem zbirnem kadrovskem načrtu oseb javnega prava tako za leto 2018 kot za leto 2019 4146.

Prav tako je danes vlada sprejela tudi spremembo skupnega kadrovskega načrta organov državne uprave za leti 2018 in 2019. Kot so pojasnili, gre za dopolnitve sklepov, ki se nanašajo na delo pripravnikov, in sicer tako, da lahko zaključijo pripravniško dobo. Če namreč organ zaposli pripravnika v letu 2018, pripravniška doba pa se mu izteče v letu 2019, ta zaposlitev ne šteje kot preseganje sprejetega kadrovskega načrta za leto 2018.

Skupni kadrovski načrt se spreminja tudi zaradi prenosov dovoljenih kvot za zaposlitev med organi državne uprave. Zaradi implementacije projekta množičnega vrednotenja nepremičnih pa se doda deset zaposlitev uradu za množično vrednotenje nepremičnin na Geodetski upravi RS za obdobje od maja 2018 do decembra 2020.

V odgovoru na poslansko vprašanje Violete Tomić (Levica) v zvezi z zaposlovanjem kabinetnih uradnikov so na vladi pojasnili, da je bilo v tem mandatu v kabinetih predsednika vlade, ministrov in generalnega sekretarja skupaj 76 zaposlitev za določen čas, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja. Na prvi dan marca pa je bilo v različnih organih državne uprave sklenjenih 25 pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas z zaposlenimi, vezanimi na osebno zaupanje funkcionarja, so še zapisali.

Prav tako je vlada danes sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Vinka Gorenaka (SDS) glede razpisanih prostih delovnih mest po posameznih državnih organih po 15. marcu, torej po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja. Od 15. do 30. marca je bilo po njihovih navedbah objavljenih 48 prostih delovnih mest.

Na vprašanje poslanca, ali je oziroma bo vlada s kakšnimi sklepi preprečila masovno in nepotrebno zaposlovanje v tem času, pa vlada odgovarja, da organi državne uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri skladno z veljavnim skupnim kadrovskim načrtom organov državne uprave. O konkretnih zaposlitvah pa odloča vsak predstojnik samostojno, pri čemer mora upoštevati veljavni kadrovski načrt in zagotovljena sredstva za stroške dela v svojem finančnem načrtu, so še dodali.