c S
Vlada sprejela uredbo o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje 19.04.2018 13:48 Ljubljana, 19. aprila (STA) - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji sprejela uredbo o kriznem upravljanju in vodenju ter Nacionalnem centru za krizno upravljanje. Uredba ureja krizno upravljanje in vodenje, imenovanje, naloge in delovanje vseh teles kriznega upravljanja v kompleksni krizi, izrednem in vojnem stanju, so sporočili po seji vlade.

Poleg tega ureja delovanje Nacionalnega centra za krizno upravljanje in medresorske analitične skupine v primeru uveljavitve ukrepov kriznega odzivanja na obrambnem področju, v izrednem stanju in vojni.

Spremembe zakona o vladi namreč v 20. členu vzpostavljajo strukturo in medsebojna razmerja med telesi kriznega upravljanja in vodenja ter njihove naloge in predlagatelju narekujejo pripravo podzakonskih aktov v skladu z devetim odstavkom istega člena.

Poleg navedene uredbe je vlada že sprejela nov odlok o Svetu za nacionalno varnost, ki opredeljuje sestavo, odgovornosti in naloge Sveta za nacionalno varnost, sekretariata Sveta za nacionalno varnost ter operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Uredba poleg nalog sveta in sekretariata sveta v času kompleksne krize podrobneje ureja naloge in delovanje Nacionalnega centra za krizno upravljanje ter medresorske analitične skupine za izvajanje nalog na področju ukrepov kriznega odzivanja ter delovanje v izrednem in vojnem stanju.

Sekretariat v primeru izvajanja kriznega upravljanja in vodenja ocenjuje varnostne razmere in predlaga aktivnosti za odzivanje države, sekretariatu sveta pa se z uredbo daje možnost usklajevanja odzivanja ministrstev in vladnih služb v času kompleksne krize, v kolikor ga vlada za to pooblasti.

Obstoječa uredba o Nacionalnem centru za krizno upravljanje ne opredeljuje pomembnega segmenta kriznega komuniciranja, zato uredba uvaja tako določbe za usklajeno komuniciranje med ministrstvi in vladnimi službami ter javnostmi kot naloge urada vlade za komuniciranje za usmerjanje priprav ter usklajevanje kriznega komuniciranja v času kompleksne krize, so pojasnili.

Uredba uvaja tudi obvezno izdelavo analiz po končani kompleksni krizi, ki se izvedejo po predpisani metodologiji. Z naborom možnih kompleksnih kriz, ki jih pripravijo ministrstva in vladne službe iz svoje pristojnosti ter jih potrdi vlada, je določena obveznost priprave načrtov odzivanja nanje. S predpisanimi vsebinami načrtov se zagotavlja pripravljenost za odziv organov na kompleksno krizo, ki se jih preverja na vajah kriznega upravljanja in vodenja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.